قرآن

بيان تفاوت تفكر و تعقل و تدبر از ديدگاه دين اسلام ،‌ نيازمند ارائه مقاله و بلكه كتابي مفصل است ولي به چند نكته در اين زمينه اشاره مي كنيم.

منشأ بروز اين تناقض در ذهن شما برداشت نا صحيح از معناي آيه 36 سوره فاطر است.

«لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ»(1)؛ در حقيقت،ما كتابي به سوي شما نازل كرديم كه يادِ شما در آن است. آيا نمي‏ انديشيد؟

مراعات قواعد در قرائت قرآن، بر زيبايي آن مي­افزايد. در روايات آمده است پيامبر (ص) فرمود: قرآن را با لحن زيبا بخوانيد. (1)

صفحه‌ها