قرآن

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطين

چون شياطين از مرحله مادّي بودن بيرون بوده و از ملكوت سفلي هستند...

محضري كه شيطان از آن رانده شد، محضر علم و شهود و محضر حق متعال بود

شرك مراتب مختلفي دارد...

صفحه‌ها