مشاوره

اجازه مي خواهم كمي آسيب شناسانه و نه همدلانه به نامه كوتاه شما نظري بيفكنم اميد است كه از گزش احتمالي قلم دل گير نگرديد.

اگرچه عشق و علاقه به جنس مخالف ريشه در ميل و كشش غريزي دارد، ولی متأسفانه عشق و علاقه یك طرفه شما به ايشان به هيچ وجه امر مطلوبي قلمداد نمي‌گردد؛ از خلأهاي ...

هر چند شما در شرايطي نيستيد كه پذيراي هيچ حرف مخالفي باشيد، ولي از نظر اين جانب به عنوان روانشناس تداوم و تشديد اين خاطرخواهي در شرايط فعلي به هيچ وجه به نفع...

تنها، زمانی می توانیم كسی را برای ازدواج خوب و مناسب تشخیص بدهیم كه فرد مورد نظر در اكثر معیارها و ملاك های اساسی ازدواج با شما تناسب و همخوانی داشته باشد ...

يكي از راههاي انتخاب همسر مناسب داشتن آگاهي هاي لازم از همسر مطلوب و ايده آل است. لازمه اين كار مطالعه كتابهايي در اين زمينه مانند كتاب "جوانان و انتخاب همسر...

در ابتدا، اين را به شما بگويم كه درست نيست يك سال با دختري قرار ازدواج گذاشته باشيد و تازه به اين فكر بيفتيد كه قيافه اش را مي پسنديد يا نه. شما بايد همان يك...

بر اساس برخی تحقیق‌ها، زمینه‌یابی یكی از ملاك‌های مهم همسرگزینی، از سوی افراد جامعه «زیبایی ‌و جذّابیت» عنوان شده است. هر چند ممكن است ظاهراً به نظر برسد كه ...

براي انتخاب همسر، مهمترين چيز اين است كه پسر و دختر، در زمينه هاي مختلف با همديگر تناسب داشته باشند، كه براي فهميدن تناسب يا عدم تناسب، شناخت دختر و پسر از ...

برادر گرامي؛ بسيار مهم است كه قبل از هر اقدامي، به جهت حفظ حرمت خود و جلوگيري از وابستگي به ايشان، قبل از هر چيز، از امكان يا عدم امكان اين ازدواج ...

اظهار محبت به جنس مخالف، اغلب به يكي از دو هدف ذيل انجام مي شود: 1. به منظور ايجاد روابط دوستانه 2. به منظور آشنايي با يكديگر و فراهم كردن مقدمات ازدواج

صفحه‌ها