نرم افزار کشتی نجات

نرم افزار کشتی نجات
در آستانه ماه محرم با حضور رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی، مدیر کل ارشاد استان قم، و سایر مدیران مرکز ملی پاسخگویی، از نرم افزار کشتی نجات رونمایی شد.