استفاده از علم معنا شناسی در متون مقدّس (کتاب و سنّت) می تواند لایه های معنایی جدیدی را به صورت حوزه های معناشناختی به جامعه ی دینی عرضه نماید.

علم معناشناسی از شاخه های مهم زبانشناسی است که بهره گیری از آن به گسترش معانی یک متن می انجامد.استفاده از این علوم در متون مقدّس (کتاب و سنّت) می تواند لایه های معنایی جدیدی را به صورت حوزه های معناشناختی به جامعه ی دینی عرضه نماید.
در این جلسه تلاش شد گوشه ای از گستره معنایی واژگان اخلاقی، در قالب میدان های معنا شناختی و تشکیل سیستم ها و حوزه های معنایی بیان شود تا کارشناسان گروه اخلاق با عمق و وسعت بهتری به افق های معنایی اخلاق بنگرند.