آخرین جلسه از دوره مهارت افزایی زناشویی

در این جلسه که با حضور حجه الاسلام دکتر همتی برگزار شد طی ادامه بحث جلسه گذشته، موضوع عوامل کنترل و تکنیک های اصلاح رفتار نیز مورد بحث قرار گرفت. این آخرین جلسه از دوره مهارت افزایی زناشویی بود که برگزار گردید.