معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی نسبت به فعالیت های علمی و پاسخگویی مرکز ابراز علاقمندی نمود.

دیدار معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی
جناب آقای امیر خوراکیان در ابتدای این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و مدیران بخش های مختلف مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی، سابقه آشنایی خود با این مرکز را از زمان حضورش در معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی مطرح کرد و نسبت به فعالیت های علمی و پاسخگویی این مرکز پاسخگویی ابراز علاقمندی نمود.
ایشان سه مساله را در سخنان خویش مورد تاکید قرار دادند: اول، ضرورت وجود طرحی جامع و هوشمندانه در مواجهه با شبهات؛ دوم، ضرورت وجود مدلی کارآمد جهت فعال نمودن حوزه در فضای مجازی و سوم، آمادگی همکاری همه جانبه مرکز ملی فضای مجازی با مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی؛ قبل از این دیدار نیز حجت الاسلام و المسلمین مخدوم رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی، ضمن تقدیر و تشکر از دیدار آقای خوراکیان، گزارشی از سابقه و تاریخچه پاسخگویی مرکز را ارائه دادند و همچنین وضعیت فعلی فعالیت های مرکز را تشریح نمودند و در ادامه مدیران بخش های سایبری مرکز نیز گزارش خود از فعالیت های کارشناسان این مرکز در فضای مجازی را توضیح دادند.