آیة الله مجتهدی تهرانی
راه درمان ریا.ریا برای احترام مردم.محبوبیت نتیجه اخلاص.بااخلاص مرید بیشتر داره

ریا میکنی که در دل مردم جاپیدا کنی،اخلاص داشته باش خدا خودش تورو در دل مردم جا میکنه....

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.