حضرت آیة الله مجتهدی تهرانی
اگر تعریفت رو کردن خوشحال نشو.دلخوشی به تعریف دیگران.بالاتر بودن نزد خدا نسبت به نگاه مردم.فاصله داشتن از نگاه مردم نسبت به ما

اگرکسی تعربفتون کرد،باد نکنید ،غصه بخورید......

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.