حجة الاسلام والمسلمین مسعود عالی
کنترل چشم.نذر گناه نکردن.چهل روز گناه نکردن.مراقبه کوچک

چشم مهمترین ورودی روح است....
مراقبه های کوچک داشته باشیم...

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.