پرسش 1:
مبلغ ريالي كفاره روزه در سال 90 براي هر روز چقدر است؟
پاسخ:
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با اين مرکز؛
دادن پول کفيت نمي کند ،بلکه بايد طعام داده شود. مگر آن که پول داده شود تا فقير به وکالت از طرف طعام بخرد و فقير قبول کند يا به دفتر مرجع تقليد داده شود تا به وکالت از طرف به فقرا طعام بدهند. هر وقت پول بدهد، بايد قيمت روز طعام را بدهد .فعلا بعضي از دفاتر کفاره عذري اگر گندم باشد، 700تومان و کفاره عمدي را 42000تومان اعلام مي کنند.(1)
پي نوشت:
1.سوال از دفتر آيت الله خامنه اي(0251774227) و آيت الله مکارم(02517840003 بخش وجوهات).

پرسش 2:
كسي كه از سال 1382 كفاره يك ماه روزه بر عهده اش بوده، ولي تاكنون پرداخت نكرده است چيست؟
پاسخ:

کفاره يک ماه را بايد پرداخت کند . با تاخير چيزي اضافه نشده است.(1)
پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسئله1685.
لطفا هر وقت سوال شرعي مي پرسيد ،مرجع تقليد خود را مشخص کنيد تا مطابق فتواي او پاسخ داده شود.

پرسش 3:
آيا كارمند ميتواند در ساعات اداري قرآن بخواند طوري كه به كارش نيز لطمه اي وارد نشود؟

پاسخ:
تابع مقررات اداره است .(1)
پي نوشت:
1. امام خميني ،استفتائات، ج3 ،ص533 ،سوال 49.