روز هشتم قاعدگيم است اما لكه بيني دارم آيا ميتوانم روزه بگيرم بايد چكاركنم در مورد نماز و روزه

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز؛
در فرض سؤال كه روز هشتم لكه بيني دارید،حكم حيض را دارید . تا زماني كه يقين به پاك شدن از حيض نداشته باشيد ،نمي توانيد روزه بيگريد.
اگر لکه بینی تا روز دهم ادامه پیدا کند و در روز دهم قطع شود ،تمام لکه ها حکم حیض را دارد.
اما اگر از روز دهم بیش تر شود ،یعنی بعد از تمام شدن ده روز نیز لکه بینی داشته باشید ، ایام عادت شما حیض حساب می شود. لکه بینی هایی بعد از روز عادت استحاضه است . نمازها و روزه های آن را قضا کند . از روز یازدهم به احکام استحاضه عمل کنید و نماز و روزه را به جا آورید.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله440و444.