حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی

آيا عمر سعد ارتباط فاميلي با بني هاشم داشته است؟
ارتباط دور داشته است، به این صورت که عمر بن سعد بن ابی وقاص، پدر سعد از تیره بنی زهره بوده است، که یکی از تیره های قریش است و بنی هاشم هم یکی از تیره های قریش است. قریش 25 تیره داشته است، امثال؛ بنی امیه، بنی اسد، بنی زهره، بنی هاشم و ......
بنی هاشم از نسل هاشم و سعد از تیره بنی زهره بوده اند. مادر حضرت محمد(ص)، حضرت آمنه هم از همین تیره بوده است و فامیلی شان در همین حد و هر دو قریشی بوده است.