واحد پژوهش مرکز ملی پاسخگویی، پیشنهادهای رسیده را بررسی و آیین نامه اولین جشنواره پژوهشی پاسخگویان دینی را اصلاح و ابلاغ کرد.

با توجه به درخواستهای مکرر پاسخگویان محترم، واحد پژوهش مرکز ملی پاسخگویی، پیشنهادهای رسیده را بررسی و آیین نامه اولین جشنواره پژوهشی پاسخگویان دینی را اصلاح و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پاسخگو، حجت الاسلام والمسلمین سید ناصر موسوی رئیس واحد پژوهش مرکز ملی پاسخگویی گفت: با عنایت به فرصت باقی مانده تا هفته پژوهش، و اصرار بخش پژوهش گروه پشتیبانی علمی مرکز بر راه اندازی این جشنواره در هفته پژوهش سال جاری، آیین نامه اولین جشنواره پژوهشی پاسخگویان دینی تدوین و فراخوان آثار پژوهشی پاسخگویان اعلام گردید.
گرچه در دوره تدوین آیین نامه نیز با تعدادی از پاسخگویان و مدیران مرکز مشورت شده بود، ولی با در نظرگرفتن اینکه آیین نامه در مدت کوتاهی تدوین شد و مهلت ارسال آثار نیز کوتاه و با تعطیلات دهه آخر ماه صفر المظفر مصادف شده بود، احتمال وجود نقایصی در این امر مهم و بزرگ وجود داشت. پیشنهادهای رسیده پس از ابلاغ آیین نامه بویژه در دو-سه روز اخیر از طرف تعداد قابل توجهی از پاسخگویان عزیز در گروههای مختلف، باعث شد شورای پژوهش طی جلسه ای این پیشنهادها را بررسی و تا حد امکان برای جشنواره سال جاری اعمال گردد.
وی با اشاره به تسهیل شرایط شرکت در جشنواره برای پاسخگویان گفت: این جشنواره با هدف تعمیق فرهنگ پژوهش ، تقدیر از فعالیت های پژوهشی پاسخگویان، تجمیع و معرفی آثار پژوهشی پاسخگویان و تقویت پیوند پاسخگویی و پژوهشگری برگزار می شود. و بخش پژوهش درصدد است تا به صورت حداکثری شرایط مطلوب تری را برای جشنواره مهیا کند. بنابراین شرایط سهل تر شد تا آثار بیشتری از پاسخگویان عزیز در این جشنواره سهیم شوند.

لذا مقرر گردید :
1-پاسخگویان با یک سال سابقه بتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
2-هیچ محدودیتی برای ارسال آثار وجود ندارد و همه آثار واجد شرایط آیین نامه که در پنج سال اخیر منتشر شده قابل ارائه است.
3-علاوه بر داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله نیز امتیاز دارد.
4-نشست ها و کارگاههای اجرا شده در مرکز قابل قبول است.
5- پژوهشهای خرد یا پژوهشهای داخلی گروههای علمی که ناظر به نیازهای پاسخگویی و با هدف یکسان سازی پاسخها در اختیار پاسخگویان است، پس از تایید مدیر علمی گروه، قابل ارائه در جشنواره می باشد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی در ادامه افزود: ارزیابی و رتبه بندی پژوهشها توسط کمیته داوران متشکل از سه نفر از اعضای شورای پژوهش و مدیران علمی مرکز و دو نفر از اعضای حقیقی انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: آثار علمی پاسخگویان در غرفه مرکز ملی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی نمایش داده خواهد شد.

ایشان در پایان از پاسخگویان محترم تقاضا کرد ضمن اخذ و مطالعه آیین نامه اصلاح شده و مصوب 15 آذر ماه 1395، با شرکت فعال در جشنواره ، آثار علمی منتشر شده خود را تا (18 آذر ماه 1395) تحویل نموده، تا مورد بررسی و داوری قرار گیرد.