نو جوانی 15 ساله هستم که از خود ارضایی که مغز را از کار می اندازد و گناه هم هست خسته شدم از این که فکر کنم به چیزی معتادم و آن را پنهانی آنگام میدهم حال من که تا ازدواجم خیلی‌ مانده و این کار من را از پیش رفت باز داشته چگونه احساسات خود را ارضا کنم بدون این مشکلات یا حد عقل چگونه آن را کنترل کنم؟

پرسشگر گرامي، با سلام و سپاس از ارتباط­تان با اين مركز
بسیار مایة سعادت است که شما در صدد ترک این عادت و رفتار نابهنجار هستید. اسلام تنها راه ارضای غریزه جنسی را از مسیر ازدواج می داند، چه دایم و چه موقت و در صورت نبود شرایط ازدواج توصیه به تعدیل و کنترل آن تا فراهم شدن موقعیت ازدواج می کند.
کنترل غریزه امری ممکن و در عین حال پیچیده و دشوار است. در روایات از آن تعبیر به جهاد اکبر می کنند. بنا بر این تا فراهم شدن شرایط و موقعیت ازدواج راهکارهای زیر را جهت کنترل و تعدیل غریزه جنسی خود بکار ببندید: شما باید متمرکز بر برخی فعالیت‌های تولیدگرانه و سازنده باشید و در این صورت به کنترل خود نایل خواهید شد.
این یک تصور نادرست و نامناسب است که ما باید غریزة جنسی را ارضا کنیم و اگر نشود مانند غذا خوردن تلف خواهیم شد. بسیاری افراد که حتی در طول زندگی خود به این مسایل فکر نمی‌کنند چنین نیازی را در خود نمی‌بینند. این پاسخ به معنای آن نیست که بیاییم و غریزه جنسی را محدود کنیم. اما باید همچنین در این اندیشه نیز باشیم که کاملاً قابل کنترل و تحت اراده ما است و نه آن گونه که ملزم به رفتار بر اساس آن هستیم.
اگر برای کسی به هر دلیلی امکان ازدواج نباشد، چنین شخصی تحت هیچ عنوان مجاز نیست روی به گناه آورد زیرا خطر گناه و آلوده دامنی بسیار فراتر از فشارها و رنجهای عزوبت و بی همسری است و در صورت خوف وقوع در گناه، ازدواج به هر صورت ممکن واجب می شود. و لذا چنین کسی یا باید خود را کنترل کند و دست به گناه نیالاید و یا مقدمات ازدواج خود را از هر راه ممکن فراهم آورد. قرآن کریم می فرماید: و باید آن کسانی که ازدواج برایشان مقدور نیست عفّت بورزند. کنترل این غریزه به دو صورت ممکن است تحقق پذیرد، 1ـ کنترل منفی. 2ـ کنترل مثبت.
الف- کنترل منفی:
غالبا وقتی سخن از کنترل غریزه جنسی به میان می آید، توجه اشخاص به سمت و سوی نوع منفی آن جلب می شود. و آن این است که کسی با وجود تحریکات مختلف و مواجهه با عوامل انگیزش این غریزه، بخواهد با میل تحریک شده اش مبارزه و مقابله کند و به سوی ارتکاب جرم نرود، چنین کاری گرچه قطعا بهتر از آلایش دامن و عمل به جرم است، ولی پیامدهای سوء و مخرب آن بر کسی پوشیده نیست. این کار هم به غایت دشوار است و هم زیانبار، و بدین جهت هرگاه شخصی به کنترل غریزه سفارش می شود، با چنین برداشتی از آن، و تصور دشواری و زیانباری آن، از پذیرفتن چنین توصیه هایی سر باز می زند.
ب- کنترل مثبت:
غریزه جنسی اگر با ازدواج مهار نگردد، مطلوب ترین راه تسلط بر آن، کنترل مثبت است. و آن پرهیز از صحنه ها و کارهایی است که به تحریک این غریزه می انجامد. این نوع از کنترل، که در حقیقت جنبه پیشگیری دارد هم راحت است و هم بی زیان و بلکه مفید.
راحت است، زیرا در این صورت همچون وسیله نقلیه ای است با سرعت معمولی و قانونی، که در مواجهه با خطر، مهار حرکت آن زحمت چندانی ندارد، بر خلاف ماشینی که با سرعتی بسیار فراتر از حد شناخته شده و بایسته خود سیر می کند. که چه بسا به کلی اختیار آن از دست صاحبش بیرون رفته و مصیبتها به بار آورد و کنترل آن هم در صورت تحقق، صدها زیان و رنج و زحمت و اضطراب برای وسیله و صاحب آن به همراه دارد.
و بی زیان است، زیرا با این حال کنترل غریزه فشاری بر جسم و روان تحمیل نمی کند تا به آن صدمه ای وارد شود.
و مفید است چون موجب می شود مغز و اعصاب و قوای بدن در حالت عادی به سر برند و تعادل روانی شخص محفوظ بماند و انرژی و سرمایه های جسمی و روحی او بیهوده مصرف نشوند.
پیش از این نیز از قرآن کریم نقل کردیم که باید کسانی که قدرت و وضعیت مساعد برای ازدواج ندارند عفت پیشه کنند و عفت در این آیه گرچه در ابتدا مفهوم عمل خاصی منافی با آن را دارد، ولی با تأمل بیشتر معلوم می شود که آیه کریمه معنایی عام دارد و عفت در همه اعضا و اندام را شامل است. و اکنون طرق کنترل مثبت را به اختصار برمی شمریم:
1ـ پرهیز از فکر و ترسیم صحنه های محرک در ذهن و خیال.
عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) نقل می کند که حضرت(ع) فرمود: عیسی به اصحاب خود گفت: ... موسی به شما دستور داد که زنا نکنید و من به شما دستور می دهم که فکر زنا هم در سر نپرورانید تا چه رسد به اینکه زنا کنید زیرا کسی که خیال زنا کند مانند کسی است که در خانه ای نقش و نگار شده دود و آتش به پا کند. چنین کاری گرچه خانه را نمی سوزاند ولی زینت و صفای آن را مکدّر کرده و فاسد می کند.»
2ـ دوری از نگاه های مسموم و مناظر تحریک آمیز.
قرآن کریم در دو آیه متوالی دستور به اغماض و نگهداری چشم از نگاه حرام و هوس آلود داده است. در قرآن خداوند متعال به این امر اشاره داشته است که: به مؤمنان بگو دیدشان ـ را از نامحرمان ـ فرو نشانند و نهان گاههای خود را ـ از وقوع در حرام ـ نگه دارند.
رسول اکرم(ص) می فرماید: نگاه هوس آلود، تیری است مسموم از تیرهای شیطان. هر کس آن را به جهت خوف الهی ترک کند خداوند ایمانی به او می بخشد که حلاوت آن را در قلب خود احساس می کند.
جالب این است که در هر دو مورد خداوند متعال نخست دستور به مراقبت از نگاه محرک و عفت چشم می دهد و آنگاه به حفاظت از عورت فرمان داده است.
رسول اکرم(ص) می فرمایند: نگاه هوس آلود ـ تیری است مسموم از تیرهای شیطان. هر کس آن را به جهت خوف الهی ترک کند، خداوند ایمانی به او می بخشد که حلاوت آن را در قلب خود احساس می کند.»
3ـ گوش ندادن به آوازها و موسیقیهای تحریک کننده و مبتذل.
در حدیثی از حضرت صادق(ع) آمده است: مردی از آن حضرت در باره شنیدن آواز محرک پرسید. حضرت از آن نهی کرده و این آیه را خواندند: «به یقین گوش و چشم و دل هر یک مورد سؤال خواهند بود» و فرمود: گوش از آنچه شنیده و قلب از آنچه بدان دل بسته و چشم از آنچه دیده است مسؤول بوده و بازخواست خواهند شد.
4ـ اجتناب شدید از گفتگوهای دوستانه و نشستهای غفلت زا و معاشرت با دوستان ناباب و گوش سپردن به سخنان تحریک آمیز.
از حضرت امام باقر(ع) این گونه روایت شده است: هر کس به سخن گوینده ای گوش فرا دهد او را بندگی کرده است، پس اگر ناطق از خدا بگوید شنونده، خداوند را بنده شده و اگر از شیطان و سخنان شیطانی بر زبانش جاری کند قطعا بندگی شیطان کرده است.
5ـ اعتدال در خوردن. بی تردید پرخوری و بی نظمی در خوردن در ذخیره سازی و انباشتن موادی که نیازمند تفریغ باشد مؤثر است، ولی در صورت اعتدال و کم خوری سهم ناچیزی از آن صرف تهیه آن مواد می شود.
در حدیثی که قبلاً از پیامبر گرامی(ص) نقل کردیم، آن حضرت پس از آنکه جوانان را به ازدواج ترغیب می کنند می فرمایند: هر کس قدرت بر ازدواج ندارد و روزه بگیرد یقینا روزه نیروی غریزه او را تضعیف می کند.».
6ـ اشتغال، ورزش و سرگرمیهای مفید. زیرا با وجود فراغت، هم مواد غذایی در تقویت غریزه به مصرف می رسد و هم فکر و خیال مصروف چاره سازی در تفریغ آن می شود. و لذا در روایات بر اشتغال و کار و پرهیز از فراغت تأکید بسیار شده است.
حضرت امام صادق(ع) در حدیث پردامنه «مفضّل» می فرمایند: .. و همین گونه انسان اگر بی کار و فارغ باشد، به بیهودگی و سرمستی دچار می شود و بر اثر آن به مسایلی مبتلا می شود که زیان آن هم بر خود و هم بر نزدیکان او سنگینی خواهد کرد ...».
7ـ تلاوت قرآن. بی شک انس با قرآن، تلاوت، تدبر و تفکر در مضامین آن، خود شفای هر دردی است که به سرعت کار هر پریشانی را رو به سامان می برد و زخمهای پنهان را التیام می دهد، و همتها را تا آسمانها بالا می برد و بشر را از فرو رفتن در عالم حیوانات را نجات می بخشد.
امیر مؤمنان(ع) می فرمایند: قرآن را فرا گیرید زیرا قرآن بهار دلهاست و از نور آن بر مرضها و دردهای خود مرهم بگذارید زیرا آن داروی شفابخش سینه هاست و آن را نیکو تلاوت کنید که به یقین سودمندترین قصه هاست.
8- برنامه ریزی برای کار مداوم: جوان از نیروی سرشار و فوق العاده ای برخوردار است. این نیرو اگر در زمینه های دیگر مورد استفاده قرار نگیرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرایط سنی جوان در قالب امور جنسی و شهوانی ظاهر خواهد شد. اگر جوانان به کار(اعم از کار علمی و تحقیقاتی و غیره) مداوم عادت کنند و نیرو و توان خود را در این زمینه به مصرف برسانند تا حدودی از انحرافات اخلاقی و شهوت و غریزة جنسی در آنان پیشگیری می شود. کارهای بدنی موجب تعادل جسم و روان میشود. اگر نیک بنگریم افرادی که به کار مداوم مشغول هستند و نیرو و استعدادشان در زمینه های مثبت و سالم به کار می اندازند، کمتر دچار انحرافات اخلاقی و بحرانهای روحی میشوند. کار موجب میشود نیرو و انرژی جوان قبل از آن که به چربیهای اضافی تبدیل گردد و اختلالاتی در ساز و کار اندام های بدن ایجاد گردد، از طریق سوخت و ساز مفید و سالم به مصرف برسد.
9- دوری از محیط های آلوده و ناسالم: یکی از علل و عوامل انحرافات جنسی و به طور کل انحرافات اخلاقی، محیط آلوده و محرکهای شهوانی است. محیط از طریق وارد نمودن عناصر محرک در گرایش های انحرافی، منجر به طغیان غریزه جنسی در جوان میشود. مسایلی از قبیل بدحجابی، بیحجابی، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، سریال های تلویزیونی و فیلم های خارجی و همچنین استفاده نادرست از اینترنت در تحریک شهوت و غریزه جنسی جوان مؤثر است. اگر واقعاً‌ می خواهید از جوانی اتان به خوبی استفاده کنید و در راه درست و سالم گام بردارید، سعی کنید از محیطهای آلوده و دیدن عوامل تحریک کننده، جدّاً پرهیز نمایید.
10- استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت: یکی از زمینه های پیدایش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفاده نادرست آن ها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولانی و بی برنامه جوانان را عاصی و سرگردان می کند. آن ها به تدریج سرخورده و مأیوس می شوند و در نتیجه به دنیای درون خویش پناه می برند و در کُنج خلوت و انزوا راهی برای مشغولیت خود می جویند.بنابراین برای تمام اوقات شبانه روزی خود برنامه منظمی تنظیم کنید. و به هیچ وجه از آن تخلف نکنید.
11- پیشگیری از روابط ناسالم: جوانانی که روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بی بندوبار دوست و رفیق هستند، کم کم به انحرافات کشیده می شوند و تحت تأثیر امور شهوانی قرار می گیرند. نفوذپذیری نوجوانان از دوستان و همسالان بیش از سایر گروه ها است. در سنین بلوغ صحبت‌های آهسته و در گوشی بین نوجوانان بیشتر میشود و محور این گفتگوها، غالباً پیرامون مسایل جنسی و امور شهوانی است که به صورت مخفیانه و به دور از انظار بزرگ ترها طرح میشود. برای پیشگیری از انحرافات اخلاقی سعی کنید از دوستی‌های آلوده و مشکوک جداً‌پرهیز نموده و با افراد سالم و مذهبی ارتباط برقرار نمایید.
12- پرورش تقوا و معنویت در وجود خویش: همه آنچه بیان شد، به نحوی میتوانند در پیشگیری از انحرافات اخلاقی و طغیان شهوت و غریزه جنسی نقش داشته باشند، اما آن چه بیش از همه ضروری است و به صورت زیربنایی در شخصیت و رفتار نوجوان مؤثر است. پرورش معنویت و تقویت ایمان و تقوای الهی است. ما در عصری زندگی می کنیم که جهان به شدت در مادیات فرو رفته و یک سره غرق در جاذبه های نفسانی و امور شهوانی گردیده است. در شرایط کنونی،‌خلأ عظیم و هولناکی از اخلاق و معنویت پدید آمده و تمامی مشکلات انسان ها نیز از همین جا ناشی شده است.
اگر با تقویت ایمان و نیروی اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقویت گردند، بدون شک بخشی از مشکلات آنان به ویژه در زمینه مسایل اخلاقی و شهوت و غریزه جنسی درمان می شود.
اگر نوجوان از ته دل باور نمود که تمام اعمال و رفتار او را خدا می بیند و بر اساس عملکرد افراد به آن ها پاداش میدهد و اساساً سعادت و خوشبختی انسان به دست خودش می باشد، در این صورت احتمال اینکه مرتکب گناه نشود، بسیار زیاد است. یقین داشته باشید، تا زمانی که نیروی ایمان و تقوا در وجود انسان بارور و تقویت نگردد، هیچ ضمانتی از شهوت و انحرافات اخلاقی وجود ندارد. به خصوص در وضعیت کنونی که عوامل تحریک کننده بسیار زیاد است. بنابراین قبل از هر چیز سعی کنید نیروی ایمان و تقوا را در وجود خویش بارور کنید. اگر فکر و ذهن شما متوجه خدا باشد و همیشه نماز خود را اول وقت انجام دهید، خداوند شما را یاری می کند تا از هر گناهی مصون بمانید و تحت تأثیر شهوت و غریزه جنسی قرار نگیرید خداوند در قرآن می فرماید: به درستی که نماز انسان را از هرگونه آلودگی و عمل زشت و گناه دور نگه می دارد. نماز واقعی نه تنها والاترین عامل کنترل شهوت و دفاع در برابر هجوم انحرافات اخلاقی تلقی می شود، بلکه عامل تهاجمی علیه انحرافات و شهوت ها نیز محسوب می گردد.
13- تسهیل و تسریع در امر ازدواج:
علاوه بر آن که نوجوان سعی در کنترل شهوت و غریزه جنسی می کند، باید برای ازدواج که یگانه راه درست ارضای غریزه جنسی می باشد، نیز اقدام کند. از 18 سالگی به بعد شما می توانید جداً به فکر ازدواج باشید و اگر شرایط را مساعد می بینید، از همین حالا مقدمات آن را فراهم کنید.
خلاصه اینکه:
راه حل دین در خصوص نوع مقابله و مواجهه به غریزه جنسی نخست ازدواج و نکاح مشروع است و در صورت عدم امکان، کنترل مثبت با شرحی که بیان شد و سپس کنترل منفی با وجود همه زیانهای آن، ولی هیچ گاه به بی بند و باری و افسارگسیختگی و آلودگی به گناه رضایت نمی دهد و زیان آن را به مراتب خسارت بارتر و ویرانگیرتر از ضرر کنترل منفی می داند. این نوشتار را با این جمله به پایان می بریم که بزرگان گفته اند: «نفس را مشغول بدار و گرنه او تو را به خود مشغول ساخت.» امید است با رعایت این نکات و به خصوص توجه به تقوا و نماز بتوانید غریزه جنسی و حس شهوت را در خویش کنترل و مهار نمایید و زمانی که فرصت مناسب برای ازدواج فراهم گردید، به ازدواج اقدام کنید.