‏این وبلاگ آمادگی پاسخگوئی به سوالات و شبهات اخلاقی و تربیتی را دارا می باشد.
پرسش هایی که در این وبلاگ مورد بحث قرار گرفته است معمولا پرسش های مطرح در جامعه می باشد.
وبلاگ از استقبال خوبی برخوردار است.