سؤال اول:
بیشتر مواقع هنگام وضو یا غسل از جوش‌های صورت‌ام خون می‌آید به طوری که آب رسیدن به این نوع زحم‌ها ضرری برای بدن‌ام ندارد. در چنین مواقعی اگر بخواهم وضو بگیرم محل زحم را فشار می‌دهم تا جریان خون تا حدودی قطع شود و سپس به صورت ارتماسی وضو می‌گیرم دقیقا مثل جوابی که در این سؤال داده شده است:
http://www.jawab.ir/qa/%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B6%D9%88...
همچنین برای غسل نیز اگر زخمی داشته باشم، به همین روش عمل می‌کنم، یعنی هنگام غسل، زخم را زیر شیر آب جاری می‌گیرم که هم محل زخم پاک شود و هم محل زخم غسل شود.

آیا انجام این روش غسل یا وضو، طبق فتاوای آیت‌الله مکارم شیرازی صحیح است؟

سؤال دوم:
من چنین روشی را قبلاً از یک روحانی یاد گرفته بودم، می‌خواستم بپرسم اگر این روش ایراد دارد. نمازهایم که در این چند سال با چنین وضو یا غسل‌هایی خوانده‌ام چه حکمی دارند؟

پاسخ:
@@@@پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
1- در مورد وضو اگر رساندن آب به زخم ضرر ندارد ، در صورتی که خون بند بیاید، بعد از بند آمدن خون اول جای زخم را آب بکشید، بعد وضو بگیرید.
اما اگر خون بند نیاید ،جای زخم را فشار دهید تا کمی خون بند بیاید . بعد از بند آمدن خون جای زخم را زیر شیر آب متصل به کر به نیت وضو بگیرید.با جریان آب به محل زخم و پاک شدن خون نیت وضو کنید، وضو صحیح است.
هم چنین می توانید به صورت ارتماسی در آبی که کر باشد، با روشی که ذکر کرده اید، بعد از بند آمدن خون وضو بگیرید .
اگر به صورت ارتماسی وضو بگیرید ،باید صورت و دست ها را از بالا به پائین بشوئید، یعنی اگر وقتى صورت و دست ها را در آب فرو مى‌برید، قصد وضو كنید، بايد صورت را از طرف پيشانى و دست ها را از طرف آرنج در آب فرو برید . اگر موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو مى‌كنید ،بايد صورت را از طرف پيشانى و دست ها را از طرف آرنج بيرون آورید.(1)
2- در مورد غسل نیز همین مقدار که خون بند بیاید و زیر شیر آب متصل به کر قرار بگیرید ،بعد از برطرف شدن خون، جای زخم را به نیت غسل زیر آب بگیرید. غسل صحیح است.(2) اگر با این روش وضو گرفته و غسل کرده اید، نمازهایی که خوانده اید، صحیح است.
پی نوشت ها:
1. آیت الله مکارم، توضیح المسائل، مسألۀ 280و 301.
2.همان، مسأله 389.