با سلام
سوال این است که فلسفه ی غسل میت سه بار با کافور و سدر و آب خالص چیست و آیا این که باید میت را سه بار غسل داد از نظر بهداشتی رابطه ای با مسائل بهداشت دارد یا خیر ؟ و یا این که دستور و حکم شرع است و باید اجرا شود ؟
متشکرم

پاسخ:
$$$$ پرسشگر گرامي با سلام و تشکر به جهت ارتباطتان با این مرکز.
ما معتقدیم قوانین و مقررات دین مقدس اسلام مبتنی بر مصالح و مفاسد است.
آن جا که مصلحت داشته باشد، به آن دستور داده است. مصلحت اگر زیاد باشد، واجب کرده و اگر کم باشد،مستحب است. در جایی که مفسده داشته باشد، نهی کرده است. مفسده زیاد را حرام و کم را مکروه دانسته است.
بر ما واجب است طبق دستور اسلام عمل کنیم ،خواه علتش را بدانیم، خواه ندانیم .
اکثر احکام اسلامی تعبّدی است، چون فلسفه اش را نمی دانیم، نه این که فلسفه و حکمت ندارند ، ضمن آن که می توانیم حکمت بعضی احکام را بفهمیم، در مورد غسل میت اگر چه فلسفه کامل این حکم بیان نشده، ولی با مراجعه به روایات می توان بعضی از حکمت هایش را درک کرد، از جمله:
1- رفع آثار جنابت:
در روایات متعددی آمده: هر انسانی هنگام مرگ جنب می شود و منی از او خارج می شود، به عنوان مثال از حضرت امام رضا (ع) نقل شده: (مخلوقى نیست که هنگام مرگ منى از او خارج نشود). (1)
عبداللّه قزوینی می گوید: از حضرت جواد الأئمه (ع) پرسیدم: چرا میّت را غسل می دهند و چرا غسال باید غسل مس میّت کند؟ حضرت در پاسخ فرمود: میّت جنب است و چون می خواهد با فرشتگان دیدار کند، باید پاک باشد. غسال هم چون می خواهد با مؤمنان ملاقات کند، شایسته است پاکیزه باشد. (2)
حضرت رضا (ع) در پاسخ کسی که پرسید: چرا باید میّت را غسل داد؟ فرمود: حکمتش چند چیز است: پاک نمودن و تطهیر میّت از آلودگی ها و انواع مرض، چون می خواهد با خداوند و اهل آخرت ملاقات کند. نیز از بین بردن آثار آبی (منی ) که از آن آفریده شده است . (3)
ضمن آن که این عمل احترامی به بدن میت مسلمان است و نشان می دهد که بدن مومن پس از مرگ نیز باید دارای احترام و پاکیزه باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1. بحار الانوار، ج 6، ص 95.
2. صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 348، حدیث 1.
3. همان، حدیث 22.