باسلام .
من در خواب دیدم که در تعزیه به طور نا خواسته به عنوان نقش امام حسین سوار بر اسب سفید به دست شمر کشته میشوم و سپس بر ممبر میروم . در شب بعد در مراسم عزاداری نیز مجدد شرکت میکنم و فردی که بانی و بزرگ مجلس بود بنده را به بالای صحنه برد و پشت کسی که نوحه میخواند به من گفت که میخواهم معجزه ای نشانت دهم . دخترم را گرفت و بر لبانش تیغ میکشد و از لب دخترم به جای خون عسل میریخت ..

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
اين مركز،تعبير خواب ندارد؛ اما با توجه به اين كه خواب هاي انسان مي تواند در اخلاق و زندگي انسان تأثيرگذار باشد، چند نكته به اختصار اشاره مي گردد:
1. امام صادق (ع) فرمود:«رؤيا، بر سه قسم است: گاهي بشارتي از ناحيه خدا است. گاهي وسيله غم و اندوه از سوي شيطان است. گاه، مسائلي است كه انسان در فكر خود (در روزها هنگام بيداري) مي پروراند و آن ها را در خواب مي بيند.»(1)
بيش تر انسان‏ها به دليل دل مشغولي‏هاي دنيوي، از ديدن رؤياي رحماني محروم اند و به همين جهت، همه يا بيش تر خواب هايي كه مي‏بينند، از دو قسم ديگر، خصوصا دل مشغولي ها، نگراني ها، ميل ها و ترس هاي نفساني است.
2. به دليل ظرافت و پيچيدگي بالاي خواب ها از يك سو، و دشواري يافتن معبران واقعي و قوي از سوي ديگر، نبايد خيلي روي آن ها حساس بود؛ بلكه بايد نيروي خود را روي واقعيات زندگي متمركز نمود.
3. بسياري از خواب هايي كه به ظاهر بد و نگران كننده اند، معناي خوبي دارند كه معبران قوي آن را مي فهمند. بنابراين، نبايد نگران بود و بايد اين نوع خواب ها را حمل بر خير كنيم.
4. همان گونه كه در حديث فوق الذكر آمده، گاهي شيطان در خواب ها دخالت مي كند و مطالب ناراحت كننده اي را وارد مي كند تا ما را دچار نگراني و به هم ريختگي كند و تعادل و توازن روحي و معنوي ما را برهم زند و ما را از وضعيت خوبي كه در آن هستيم خارج كند و لذا ما نبايد در اين شرايط آرامش و تعادل خود را از دست بدهيم.
5. توجه خود را بيش تر به نقاط مثبت و نوراني خواب هايتان معطوف كنيد و اگر خوابي براي شما خيلي ناراحت كننده بود، صدقه بدهيد و با توكل بر خداي بزرگ و مهربان، به زندگي و وظايف خود بپردازيد.
6. يك خواب، براي افراد مختلف يا در زمان هاي مختلف، داراي معاني مختلف مي باشد و لذا فكر نكنيد كه معناي خواب شما همان چيزي است كه در كتاب هاي تعبير خواب آمده است.
7. خواب خود را براي ديگران تعريف نكنيد، مگر به دليل ضروري؛ و خود نيز خواب تان را تعبير به خير كنيد؛ زيرا تعبير خواب، چه از ناحيه خود و چه از ناحيه ديگران، در زندگي ما تاثير مي گذارد.
نكته پاياني:
همان طور كه گفته شد، زندگي خود را بر اساس اصول صحيح عقلي و ديني به پيش ببريد و به خواب توجه نداشته باشيد و فكر خود را به اين گونه مسائل متمركز نكنيد.
پي نوشت:
1. ثقة الاسلام كليني، كافي، ج 8، ص 90، دارالكتب الاسلامية، طهران، 1365 ه.ش.
موفق باشید.