فرزندم درخانه که کف آن سرامیک می باشد ادرار کردهو امکان شستشوی آن وجود ندارد بارها آنجا را با دستمال خیس پاک کرده ام ولی باز در پاک شدن آن شک دارم لطفا مرا راهنمایی فرمایید.

جای نجس با دستمال مرطوب پاک نمی شود.
اگر شلنگ آب به جایی که نجس شده می رسد، شلنگ را روی جای نجس نگهدارید. یک نفر شیر را باز کند. همین که آب شیر به جای نجس برسد، پاک می شود. اگر شلنگ به جای نجس نمی رسد،می توانید با آب پارچ یا آفتابه و مانند آن به جایی که نجس شده، آب بریزید .بعد آب را با پارچه ای جمع کنید.در این صورت جای نجس که سرامیک است، پاک می شود و پارچه را هم آب می کشید.
آیت الله مکارم فرموده:
هرگاه زمينى را با آب قليل آب بكشند، اگر از شن يا ريگ باشد و‌ غساله يعنى آب باقيمانده در آن فرو رود، پاك است، امّا ريگ هاى زير آن زمين نجس مى‌شود. همچنين اگر سراشيبى داشته باشد، آب از آن بگذرد ،پاك مى‌گردد، امّا اگر غساله روى زمين بماند ،نجس است، مگر با وسيله‌اى آن را جمع كنند. (1)
پی نوشت:
1.آیت الله مکارم، توضیح المسائل، مسئله 197.