معلمین دوره ابتدایی نیز باید توجه بیشتری شود زیرا برخورد با سئوال دانش آموز ابتدایی پیچدگی خاص خود را دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه که با توجه به آغاز و شکل گیری فعالیت سرویس های پاسخگویی ویژه به معلمان آموزش و پرورش صورت گرفته بود، جناب حجه الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس محترم قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی، از مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی بازدید به عمل آورده و گزارش پیشرفت فعالیت مرکز در این رابطه را دریافت نمودند.
در این جلسه حجه الاسلام دکتر قرائتی مدیر بخش مکتوب مرکز، گزارشی از راه اندازی سرویس های پاسخگویی ویژه به معلمان آموزش و پرورش را ارائه نمودند. ایشان در ارائه گزارش خود بیان کردند که به دنبال درخواست رسمی ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش جهت راه اندازی سرویس پاسخگویی ویژه معلمان آموزش و پرورش، سامانه ای تعریف شد که معلمان پرورشی استان ها می توانند در آن سامانه عضو شده و پس از تکمیل پروفایل خود در سامانه، سئوالات خود را ارسال نمایند و در حال حاضر امکان دسترسی همه استان ها به این سامانه فراهم شده و جهت سهولت کار، رابطینی که اکثرا از معاونین پرورشی استان ها می باشند نیز با این مرکز در ارتباط هستند.
در توضیحات آقای قرائتی نیز ذکر شد که گرچه کارشناسان ما سابقه پاسخگویی به فرهنگیان و نهادهای خاص را داشتند ولی لازم بود که دوره هایی برگزار گردد که از شرایط آموزش و پروش آگاهی بیشتری داشته باشند، لذا با هماهنگی مرکز آموزش های دفتر تبلیغات اسلامی دوره هایی برگزار گردید که تا رسیدن پاسخگویی کارشناسان به سطح مطلوب پاسخگویی به یک مخاطب خاص این دوره ها ادامه خواهد داشت.
دکتر پارسانیا نیز بیان کردند که گاهی سئوالات مذهبی عمومی است که از طریق معلمین پرورشی منتقل می شود و گاه مسائل ریزتر ناظر به رشته مطرح می شود که اگر قرار شد توسعه پیدا کند میز، هم استقبال می کند و هم برای تامین نیرو و برنامه ریزی، می تواند با مرکز ملی در این زمینه تعامل داشته باشد.
در ادامه جناب آقای دکتر اعتصامی رئیس میز آموزش و پرورش نیز پیشنهاداتی را مطرح کردند که در ذیل می آید:
اول اینکه این پاسخگویی در سطح دانش آموزشی نیز صورت گیرد آنها هم بتوانند سئوالات خود را براحتی مطرح نمایند.
دوم اینکه همان جنبه های عمومی و دینی پاسخگویی، ناظر بر محتوای برنامه های درسی نیز صورت گیرد چون معمولا خیلی از چالش ها در صحنه کلاس درس و ناظر به محتوای کتاب درسی صورت می گیرد و معمولا هم معلمان ما در این زمینه آموزش ویژه دینی ندیده اند لذا اگر خود دانش آموز بتواند بصورت مستقیم سئوالش را بپرسد بهتر خواهد بود و در ضمن می تواند تبادل نظری هم باشد برای تقویت و تعمیق کتب درسی در آینده.
سوم اینکه یک سری تحقیق های میدانی هم مورد توجه باشد که لزوما از طرف معلم و دانش آموز سئوال نیاید بلکه بر اساس پژوهش های عمیق مشخص شود که کدام سئوالات ذهن دانش آموزان را مشغول کرده تا مجموعه پاسخ هایی را در این رابطه تدوین کرده و در اختیار دانش آموزان و معلمین قرار داد.
و در آخر ایشان عنوان کردند که به معلمین دوره ابتدایی نیز باید توجه بیشتری شود زیرا برخورد با سئوال دانش آموز ابتدایی پیچدگی خاص خود را دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
در این جلسه جناب آقای دکتر عبدی مدیر علمی بخش مشاوره مرکز نیز موضوع توانمندی این مرکز در رابطه با راه اندازی مرکز حضوری مشاوره را نیز مطرح نمودند که به سه هدف خدمات دهی عادی در حوزه مشاوره، کمک به آموزش های نیمه تخصصی و کاربردی در حوزه و همچنین انجام پژوهش های مشاوره ای متمرکز در فضای بالینی می تواند صورت گیرد که جناب آقای دکتر پارسانیا نیز این پیشنهاد را ایده خوبی مطرح کردند که بخصوص برای قم مورد نیاز هم هست.