پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
كتاب هايي هست كه نامه هاي امام زمان را جمع آوري و بعضي هم آنها را ترجمه كرده است

كتاب هايي هست كه نامه هاي امام زمان را جمع آوري و بعضي هم آنها را ترجمه كرده و در صورت لزوم شرح مختصر داده اند از جمله:

1. شيخ صدوق، كمال الدين، قم، انتشارات اسلامي، 1405 ق، ص482-523. 

2. علاوه مجلسي، بحار الانوار، بيروت، الوفا، 1403 ق، ج 53، ص 150-190.

3. هيئت علمي مؤسسه معارف اسلامي، معجم احاديث المهدي، قم ، مؤسسه معارف اسلامي، 1411 ق، ج4، ص 275 تا آخر كتاب.

براي مشاهده ترجمه توقيع هاي امام به شيخ مفيد مي توانيد به :

طبرسي، احتجاج، تهران، مرتضوي، ص345-352

علي دواني، مهدي موعود (ترجمه ج 13 بحار 51-53 جديد)، ص1246- 1248 مراجعه كنيد.