گفته شده رضا رو با انار توي دربار مسموم كردند در صورتي كه اون فصل و اون منطقه اصلا اناري نبوده چنان داستان مست شدن و مي خوارگي رضا رو ماس مالي كرده كه هر ندونه فكر مي كنه رضا رو وسط باغ هاي انار ساوه در اوج محصول انار مسمومش كردن!؟

اين گونه ادبيات نگارش از سوي سايتها و افراد اسلام ستيز و دشمنان اهل بيت است كه با در هم بافي هاي بي اساس و دروغ سعي در خاموش كردن نور هدايت اهل بيت مي كنند.
لازم است شما در باره هر نوشته و يا شنيده اي مستند بخواهيدچنين سخني نه تنها فاقد استناد است. بلكه دروغ وتهمتي نارواست. در باره چگونگی شهادت آن حضرت اختلاف است. آنچه در متون تاريخي معتبر آمده به شرح زير است.
ابا صلت گويد: امام جامه پوشيد و در محراب خود به انتظار نشست. غلام مامون آمد و گفت: امير المؤمنين را اجابت كن .نعلين پوشيد و عبا به دوش كرد و مي رفت. من دنبالش بودم تا بر مامون وارد شد كه طبقى انگور و طبق هائى از ميوه‏هاى ديگر جلو او بود. خوشه انگورى در دست داشت كه قدرى از آن را خورده بود و قدرى مانده بود .چون چشمش به آن حضرت افتاد، برخاست و دويد و او را در آغوش كشيد و ميان دو چشمش را بوسيد و با خودش نشانيد. آن خوشه انگور را به دستش داد و عرض كرد : از اين انگورى بهتر ديدى؟
فرمود: بسا انگور خوبى كه از بهشت باشد. گفت: از آن بخور. امام رضا فرمود: مرا از آن معاف دار. گفت: ناچار بايد از آن بخورى. چه تو را مانع است؟ شايد به ما بدگمانى؟ اين خوشه را بگير و از آن بخور. حضرت رضا گرفت و از آن سه دانه خورد و آن را انداخت و برخاست. من با او سخن نگفتم تا وارد خانه شد و فرمود در را بستند و در بستر افتاد. در صحن خانه غمنده و محزون ايستاده بودم، .... تا امام (ع)به شهادت رسيد.‏(1)
ودر برخي منابع آمده كه حضرت را با آب انار مسموم نمودند. (2)
به فرض كه در آن فصل انار تازه نبوده، مگر آنان راه نگاه داري انار را نيز نمي دانستند امروزه روستائيان بدون استفاده از سردخانه انار را تا ارديبهشت نيز نگاه داري مي كنند حال با امكاناتي كه حكومت داشته نمي توانسته چنين كند.
پي نوشت ها:
1. امالى شيخ صدوق- ترجمه كمره‏اى‏، ناشر اسلاميه تهران‏،سال چاپ 1376 ش‏، نوبت چاپ ششم،‏ ص662.
2. ارشاد مفيد، ترجمه رسولي محلاتي،ناشر اسلاميه، ج2، ص261.