با سلام و عرض خسته نباشید :
بنده 2 سوال دارم :

1 . آیا زنها وقتی ارضا می شوند مانند مردان از آنها مایعی خارج می شود ؟ (البته ما عقد هستیم و دخول انجام نمی گیرد)

2 . اگر مایعی خارج نشود آیا غسل به آنها واجب می شود ؟ یا خیر ؟

پرسش 1:
غسل بعد از ارضا شدن در زنها شرح : با سلام و عرض خسته نباشيد : بنده 2 سوال دارم : 1 . آيا زنها وقتي ارضا مي شوند مانند مردان از آنها مايعي خارج مي شود ؟ (البته ما عقد هستيم و دخول انجام نمي گيرد)

پاسخ:
$$$$پرسشگر گرامي با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز
پرسشگر گرامي ، ممکن است در حال ارضا شدن مايعي از زنان خارج شود، اما توجه داشته باشيد که هر مايعي که از انسان خارج مي شود مني نيست و حکم جنابت را ندارد.
توضيح :
اگر زن بر اثر تحريک هاي جنسي به قدري تحريک شود که به اوج لذت و شهوت جنسي برسد و در آن حال، مايعي از او خارج شود، جنب مي شود.
زن اگر يقين به خارج شدن مني پيدا کند، جنب مي شود. اگر يقين پيدا نکند، جنب نمي شود. بنا بر اين، مواقعي که زن بر اثر تحريک هاي شهواني مقداري لذت مي برد و در آن حال، رطوبتي از او خارج مي شود، چون به اوج شهوت نرسيده، جنب نمي شود. رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمي کند. (1)
اوج لذت و شهوت، به حالتي گفته مي شود که در آن حال، معمولا انسان از خود بي خود مي شود و لذت زيادي مي برد و مني بيرون مي ريزد. بعد از تمام شدن آن حال، انسان احساس تخليه شدن و ارضا مي کند، حالت شهوتش تمام شده و بدنش سست مي شود و حالت تحريک آميزي که قبل از تخليه شدن داشت، ديگر آن حالت را ندارد. مثل اين که انسان گرسنه دلش غذا مي خواهد، ولي وقتي غذا خورد و سير شد، ديگر ميل به غذا ندارد.
معمولا رطوبت از زنان مانند مردان خارج نمي شود؛ بلکه داخل مهبل آن ها مرطوب مي شود .
پي نوشت :
1. آيت الله خامنه اي، رساله اجوبة استفتائات، س 171 .
پرسش 2:
اگر مايعي خارج نشود آيا غسل به آنها واجب مي شود ؟ يا خير ؟

پاسخ:
$$$$
اگر دخولي صورت نگيرد و مايعي هم از زن خارج نشود، غسل بر زن واجب نمي شود.
توضيح:
به طور کلي زن و مرد با دو چيز جنب مي شوند :
1- بوسيله داخل شدن آلت تناسلي مرد به جلو يا عقب زن که اگر به اندازه ختنه گاه يا بيشتر داخل شود، زن و مرد هر دو جنب مي شوند گرچه مني خارج نشود. (1)
2- بيرون آمدن مني چه در خواب باشد يا در بيداري با اختيار باشد يا بي اختيار. چگونگي خروج مني از زن در پاسخ قبلي توضيح داده شد.
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي اجوبه الاستفتائات ، س170.