پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اگر قرار باشد از همه ی گناهان توبه ی واقعی كنیم كه معصوم می شویم؟
توبۀ نصوح، همان توبۀ واقعی است و دارای چهار شرط است: پشیمانی قلبی، استغفار زبانی، ترك گناه و تصمیم بر انجام ندادن در آینده.

 گویند توبه ی واقعی آن است كه دیگر گناه تكرار نشود، آیا می توان از هر گناه توبه كرد؟ اگر قرار باشد از همه ی گناهان توبه ی واقعی كنیم كه معصوم می شویم؟ اصلا چه باید كرد كه مانند دوباره متولد شدن از تمامی گناه پاك شویم و دوباره به گذشته برنگردیم؟

قرآن مجید میفرماید :

«یا ایها الّذین آمنوا توبوا الی اللّه توبه نصوحاً عسی ربّكم أن یكفّر عنكم سیئاتكم و یدخلكم جنات ٍتجری من تحتها الانهار؛ (1)

ای كسانی كه ایمان آورده اید! توبه كنید، توبه خالصی . امید است با این كار پروردگارتان گناهان تان را ببخشد و شما را در باغ هایی از بهشت كه نهرها از زیر درختانش جاری است، وارد كند».

توبۀ نصوح، همان توبۀ واقعی است و دارای  چهار شرط است: پشیمانی قلبی، استغفار زبانی، ترك گناه و تصمیم بر انجام ندادن در آینده.(2)

هنگامی كه «معاذبن جبل» از توبه نصوح از پیامبر صلي الله عليه وآله سؤال كرد، در پاسخ فرمود:

«أن یتوب التائب ثمّ لا یرجع فی ذنب كما لا یعود اللبن الی الضرع ؛

 توبه كننده به هیچ وجه به گناه باز نگردد، همان طور كه شیر به پستان باز نمیگردد».(3)

این تعبیر لطیف بیانگر این واقعیت است كه توبه نصوح چنان انقلابی در انسان ایجاد میكند كه راه بازگشت به گذشته را به كلّی میبندد، همان گونه كه بازگشت شیر دوشیده شده به پستان غیر ممكن است .

اما در مورد اینكه آیا می شود از تمام گناهان توبه كرد، چرا نشود، مگر مانعی دارد؟ خدا ما را پاك آفریده و از ما خواسته  پاكی را تا آخر عمر نگه داریم . راه توبه قرار داده تا اگر مرتكب گناهی شدیم ، برگردیم و خود را از آلودگی پاك كنیم .

معصوم از ابتدای تولد، ملكۀ عصمت را داراست كه این نوع مخصوص انبیا وائمه علیهم السلام است  یا از ابتدا این ملكه را ندارد. اما به تدریج آن را كسب می كند .

البته عصمت در این دو با هم فرق بسیار دارد ، زیرا در مورد دوم نهایتاً شخص معصوم از گناه می شود، درصورتی كه در مورد اول علاوه بر گناه ،از فكر گناه و اشتباه نیز معصومند.

پس اگر شخصی توبۀ واقعی نماید و هیچ گاه گناه نكند، می تواند به مقام عصمت از گناه نایل آید، اما این بدان معنا نیست كه مثل انبیا علیهم السلام شود.

اگر می خواهید از تمام گناهان پاك شوید ، باید توبه نمایید و دیگر اهل گناه نباشید ، در روایات اعمالی هم نقل شده كه هر كس انجام دهد، همۀ گناهانش بخشیده می شود، مثل حج رفتن و در عرفات حاضر شدن كه بعد از عرفات تمام گناهان شخص آمرزیده می شود؛ یا در شب های ماه رجب و شعبان و رمضان نمازهایی نقل شده كه چنین خصوصیتی دارند.

این مركز ، مركز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی است . می توانید هر سؤال دینی را از این مركز بپرسید و جواب دریافت نمایید.در ضمن بخش تلفنی این مركز نیز با شماره(09640)همه روزه آماده پاسخگویی می باشد.

 

پینوشتها:

1. تحریم (66) آیه 8.

2.ناصر مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 24، ص 290. دارالكتب الاسلامیه، تهران، 1374ش.

3. همان ص 291، به نقل از مجمع البیان، ج 10، ص 318.