پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
گاهي احساس ميكنم ابراز علاقه شديد و مكرر من او را اذيت مي كند
اين موضوع كه گفتيد به تفاوت هاي ميان زن ومرد بر مي گردد كه زنها، عشق ورز و مردها عشق بازند. زنان عشق وزند؛ يعني به محبت نياز دارند و چون خود بيش از حد ...

من زني 26 ساله هستم و حدود دو سال است ازدواج كرده ام. همسرم بسيار مهربان و منطفي است و من بسيار به او علاقه مند هستم. ولي همين مسئله براي من مشكل ساز شده است چرا كه گاهي احساس ميكنم ابراز علاقه شديد و مكرر من او را اذيت مي كند و در عين حال چون از سوي ايشان به همان اندازه توجه و ابراز علاقه نمي بينم احساس سرخوردگي مي كنم و مدام از ايشان سوال مي كنم كه آيا واقعا مرا دوست دارد يا نه؟و يا اينكه از همسرم مي خواهم كه به من ابراز علاقه كند كه باز فكر مي كنم گاهي ايشان را مي آزارد.هر جند مي گويندكه: از اينكه تو مرا خيلي دوست داري و آن را ابراز مي كني خوشحالم.

به هرحال من هرچه تلاش مي كنم كه كمتر به ايشان ابراز علاق كنم نمي توانم و گاهي كه موفق مي شوم حس مي كنم كه زندگي مان بي روح مي شود و واقعي نيست و نيز اينكه فكر مي كنم اگر من ديگر ابراز علاقه نكنم شوهرم هم كم كم احساساتش را به همين اندازه هم بروز نميدهد و ... آيا واقعا ابراز علاقه زياد در زندگي مسئله ساز ميشود؟

اين موضوع كه گفتيد به تفاوت هاي ميان زن ومرد بر مي گردد كه زنها، عشق ورز و مردها عشق بازند. زنان عشق وزند؛ يعني به محبت نياز دارند و چون خود بيش از حد محبت پذيرند، به شوهر خود نيز زياد محبت مي كنند. ضرب المثل فرانسوي مي گويد: عشق، قلمرو سلطنت زن است. اما مرد عشق باز است؛ يعني نيازهاي غريزي برايش اهميت بيشتري دارد و نياز عاطفي اش به محبت، مثل زن نيست؛ به همين دليل كمتر اظهار عشق مي كند. پس نبايد انتظار داشته باشيد كه مرد شما پا به پايتان اظهار محبت كند. به عبارت ديگر، زن موجودي احساسي و مرد، موجودي منطقي است؛ يعني منطق، بيشتر از احساس بر وجودش حاكم است. مرد بايد به رغم ويژگي عشق بازي، با همسرش عشق ورزي كند تا زن، رنجور نشود؛ چون توجه مرد براي زن، بسيار مهم است. وقتي زن بي توجهي عاطفي مرد را مي بيند، كلافه مي شود و ممكن است رفتارهايي را از خود بروز دهد  كه تحملش براي مرد سخت باشد. خلاصه زن حاضر است با بسياري از مشكلات بسازد؛ اما احساس كند كه مردش دوستش دارد.

همچنين به همسران خصوصا خانم ها اين توصيه را داريم كه همسرتان را در محبت كردن به اشباع نرسانيد. اصل اشباع در روان شناسي براي ايجاد نفرت از چيزي است. زوج هايي كه رابطه متعادل تري دارند به طور معمول موفق ترند. خانم ها بايد توجه داشته باشند كه خودشان با شنيدن كلمه دوستت دارم احساس رضايت مي كنند اما آقايان از راه هاي ديگر مثل قدرداني و تصديق، تاييد و تشويق، ناديده گرفتن اشتباهات آنها با عبارت هايي مانند اشكال ندارد مهم نيست؛ ناراحت نشدم؛ من در سايه تلاش تو احساس امنيت و آرامش مي كنم و ... به رضايت مي رسند. تاكيد مي كنيم كه به جاي ابراز محبت افراطي از توانايي ها و قابليت هاي ايشان قدرداني كنيد كه براي ايشان مهم است.