پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
ناموس خدا و ناموس دهر کیست؟
ناموس در لغت به معانی مختلفی آمده است كه البته همه آن ها حكایت از بزرگی معنای آن واژه دارد . برخی از آن معانی عبارت است از وحی، فرشته، احكام الهی، قانون اعظم.

منظور از ناموس خدا و ناموس دهر كه به حضرت فاطمه  سلام الله علیه گفته میشود چیست؟

ناموس در لغت به معانی مختلفی آمده است كه البته همه آن ها حكایت از بزرگی  معنای آن واژه  دارد . برخی از آن معانی عبارت است از وحی، فرشته، احكام الهی، قانون اعظم. (1)

 نیز به معنای صاحب راز و آگاه بر نهان، جبرییل و .......آمده است. (2)

البته چنین تعبیری در متون اسلامی در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها و نیز  بعضی از امامان چون امام باقر سلام الله علیه دیده شده است :

روي في كتاب الأربعين : اشتد بالحسنين الجوع .......  و بعد مرور ثلاثة أيام طلبوا من أمهم - ناموس الله الأكبر - شيئا يأكلاه وليس في بيت فاطمة ( عليها السلام ) من شيء (3)  ؛  گرسنگی بر امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما فشار آورد . بعد از گذشت سه روز خدمت مادرشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه  "ناموس خدای بزرگ" رسیدند و طلب غذا كردند،ولی در منزل حضرت چیزی برای خوردن وجود نداشت.

 نیز در مورد حضرت باقر سلام الله علیه آمده: هَذَا ابْنُ فَاطِمَةَ الْغَرَّاءِ الْعَذْرَاءِ الزَّهْرَاءِ- هَذَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ هَذَا نَامُوسُ الدَّهْرِ- هَذَا ابْنُ مُحَمَّدٍ وَ خَدِيجَةَ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ- هَذَا مَنَارُ الدِّينِ الْقَائِمَةِ .در این عبارت نیز حضرت باقر سلام الله علیه به عنوان "ناموس دهر" لقب گرفته است. (4)

با توجه به معانی با عظمتی كه در مورد ناموس ذكر شده است، می توان فهمید كه ناموس در مورد اولیای خدا به قدر و اندازه وجودی شان معنا پیدا می كند . اگر به حضرت صدیقه طاهره، ناموس خدا و یا دهر می گویند، می تواند به این خاطر باشد كه حضرت صاحب راز و آگاه بر نهان جهان بوده، در حالی كه خود  چون درّی گران بها و دست نایافتنی در صدف تكوین، مكتوم و مكنون است. 

پی نوشت ها:

1. محمد معین، فرهنگ فارسی ،تهران، انتشارات امیر كبیر ، 1360 ،چاپ چهارم،  ج 5 ،ص 3629.

2.خلیل جرّ، فرهنگ عربی فارسی، تهران، انتشارات امیركبیر ، 1375 ،ص2014.

3. كجوری ، الخصائص الفاطمية، انتشارات الشریف الرضی، 1380 قمری ،چاپ اول،  ج 2  ،ص 403.

4.مجلسی ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت، انتشارات الوفاء ، 1403 قمری ،چاپ دوم،  ج‏46، ص 260.