پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اما او اينطور نيست ...
در ابتدا اين را بدانيد كه از همه انسان ها در كنار برخورداري از بسياري از خصوصيات اخلاقي مثبت، از يك سري خصوصيات اخلاقي منفي نيز برخوردارند بنابراين ...

نامزد من پسر مومن و نماز خواني است و من او را خيلي دوست دارم و خيلي به او توجه مي كنم. مثلا در طول روز اين من هستم كه به او زنگ مي زنم و نگران او مي شوم وقتي هم پيش هم هستيم من بيشتر به سمت او مي روم از اين وضع راضي نيستم، اما او اينطور نيست حتي گاهي كه مي خوام امتحانش كنم كه ببينم دلش برام تنگ ميشه يا نه يا اينكه آيا مي آيد طرفم يا نه؟بايد يك روز كامل صبر كنم تا يك واكنش از او ببينم، نه محبت كلامي دارد نه چيزي برام مي خرد نه زماني كه با هم هستيم هيجاني ازش ديده مي شوددر ضمن اهل قهر كردن هم هست و بسيار لجباز ويكدنده است. آيا بايد براش ناز كنم؟بلد نيستم

در ابتدا اين را بدانيد كه از همه انسان ها در كنار برخورداري از بسياري از خصوصيات اخلاقي مثبت، از يك سري خصوصيات اخلاقي منفي نيز برخوردارند بنابراين، نامزد شما نيز از اين امر مستثنا نيست و همان طور كه شما بيان داشته ايد، وي در كنار خصوصيات اخلاقي مثبتي كه دارد ممكن است برخي از خصوصيات اخلاقي منفي را هم داشته باشد. نكته مهمي كه در اين جا وجود دارد اين است كه هرگز نبايد، نقاط منفي اخلاقي و شخصيتي نامزدتان، شما را از توجه به نقاط مثبت و ويژگي هاي اخلاقي خوب وي غافل كند از اين روي، بر شما لازم است به خصوصيات اخلاقي مثبت نامزدتان نيز توجه مضاعف كنيد و گاهي نامزدتان را به خاطر اين گونه صفات پسنديده و خوب، ستايش نموده و تعريف و تمجيد كنيد و با اين كار در حقيقت، به تقويت خصوصيات اخلاقي مثبت او بپردازيد و انگيزه او را براي كسب صفات اخلاقي پسنديده ديگر بيشتر كنيد. يادتان باشد اگر تعريف و تحسين صادقانه باشد و همراه توقع و چشم داشتي نباشد، مي تواند باعث افزايش محبت و دوستي بين همسران گردد و روابط آنها را تحكيم ببخشد.

نكته مهم ديگري كه توجه به آن لازم است اين است كه احتمال اين كه نامزدتان همانند شما برخي از ظرايف زندگي، راه هاي تحكيم پيوند زناشويي، شيوه هاي عشق ورزي و مانند آن را بلد نيست وجود دارد. اين گونه امور ياد گرفتني است و بسياري از همسران با مطالعه، الگوپذيري و يا با شركت در جلسات مشاوره و كارگاه هاي آموزشي قبل ازدواج، آنها فرا مي گيرند و در زندگي مشترك خود به كار مي بندند و زندگي ايده آلي را براي خود و همسرشان به وجود مي آورند بنابراين، از اين كه مي فرماييد: « نامزدتان نه محبت كلامي دارد نه چيزي برام مي خرد نه زماني كه با هم هستيم هيجاني ازش ديده مي شود» ممكن است او اين گونه رفتارها را واقعاً بلد نيست و يا تحت تأثير برخي تفكرات اشتباه، اين گونه رفتارها را مناسب سن و سال خود و همسران جاافتاده نمي داند و يا خجالت مي كشد به هر حال، شما مي توانيد در حين گفتگوهايي كه با نامزدتان داريد، گاهي صراحتاً به علايق و نيازهاي خود نيز اشاره كنيد و به او بگوييد كه چه چيزي باعث خوشحالي شما مي گردد و دوست دارد كه وي چگونه با شما برخورد كند و يا چگونه به شما عشق بورزد و محبت نمايد. به طور حتم، وقتي نامزدتان بداند چه چيزي شما را خوشحال مي كند و چه رفتاري را شما بيشتر دوست مي داريد، سعي مي كند با شما آن گونه رفتار كند و رضايت خاطرتان را جلب نماييد.

از طرف ديگر، مي توانيد برخي از كتاب هايي كه در زمينه مهارت هاي ارتباطي همسران، راه هاي تحكيم پيوند زناشويي، ارتباط مؤثر زوجين، هنر عشق ورزيدن، رازهايي درباره زنان و رازهايي درباره مردان و مانند آن را تهيه كنيد و به نامزدتان هديه دهيد تا آنها را مطالعه كند و با برخي از مفاهيم و موضوعات مورد نياز زندگي مشترك همسران آشنا گردد. البته گاهي مي توانيد اين گونه كتاب ها را و يا بخش هايي از آنها را به اتفاق نامزدتان به مطالعه بپردازيد به گونه اي كه در زماني كه با هم هستيد چند صفحه اي را او براي شما بخواند و چند صفحه اي را شما براي او بخوانيد و سپس درباره محتواي آن به بحث و تبادل نظر بنشينيد. گاهي مي توانيد نظر نامزدتان را جلب كنيد و به اتفاق او در جلسات مشاوره و تحكيم زندگي زناشويي و كارگاه هايي كه در اين زمينه در مراكز مشاوره اي و خدمات مشاوره اي و يا مراكز فرهنگي ديگر برگزار مي گردد شركت كنيد.

يادتان باشد، بسياري از مردان از كنترل شدن توسط همسرشان به شدت بيزارند به همين خاطر، تماس هاي مكرر شما در طول روز و نگراني بيش از حد شما نبايد اين مفهوم را به شوهرتان القاء كند كه شما مي خواهيد با اين كار او را تحت كنترل و سيطره خود در آوريد. از طرف ديگر، قهر و لجبازي هاي نامزدتان بي علت نخواهد بود توصيه مي شود سعي كنيد به طريقي علت آن را كشف كنيد و اگر شما در اين بين مقصر هستيد و در پيدايش و تشديد آن نقش داريد، بكوشيد رفتار خود را تغيير دهيد و آن را اصلاح نماييد تا شوهرتان كمتر به اين گونه رفتارهاي آزار دهنده روي بيآورد.

اين را بدانيد كه هر گونه جر و بحث، دعوا و مقابله به مثل، به لجبازي بيشتر نامزدتان منجر مي شود و باعث طولاني شدن مدت زمان قهر و شدت لجبازي مي گردد، سعي كنيد با صبوري با اين مسائل برخورد كنيد. هرگاه در موارد مشابه نامزدتان اين گونه رفتارهاي قهرآميز را از خود نشان نداد و يا به سوي آشتي قدمي برداشت، سريعاً اين رفتار او را تشويق كنيد تا به تدريج رفتار قهر و ديگر خصوصيات اخلاقي منفي در او ضعيف و در نهايت حذف شود.

گاهي مي توانيد در يك محيط مناسب و فضاي آرام، به گفتگو با نامزدتان بپردازيد و به او بگوييد: قهر و لجبازي كردن شيوه ي مناسبي در حل مشكلات و مسائل زندگي نيست و هيچ كمكي به حل مشكلات نمي كند، پس بهتر است با هم صحبت كنيم تا نتيجه ي درست و منطقي براي حل مشكلات پيدا كنيم. همچنين در مواقع قهر و خشونت و نزاع قرارمان اين باشد كه فرصتي را براي خودمان در نظر بگيريم و از اوج هيجان ها و خشونت ها كه بيرون آمديم به حل مسأله و مشكل هايمان بپردازيم.

اگر در نهايت نتوانستيد مشكل زندگي خود را با اين راهكارها حل كنيد توصيه مي شود به صورت حضوري از مشاوران، روانشناسان، خانواده درمانگران و زوج درمانگران با تجربه كمك بگيريد. مشاور ضمن بررسي ريشه ها و زمينه پيدايش مشكل و ارائه راه حل اصولي براي رفع آن، مي تواند روش هاي جايگزين و راه هاي بيان احساسات و عواطف و نيز برخي مهارت هاي زندگي را به نامزدتان آموزش دهد و اعتماد به نفس و تعاملات اجتماعي او را افزايش دهد.