پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اين مسئله تاحدودي در رابطه مان تاثير داشته واحساس قبلي را به اوندارم
اگر عقد رسمي صورت نپذيرفته چه بسا بهتر باشد روزه شك دار نگيريد و با تعديل علاقه از ازدواج با ايشان انصراف ورزيد يا اين كه در يك بازه زماني محدود مثلاً دو ماه...

مدتي است كه نامزد كرده ام ونامزدم پس از مدتي به من گفت كه قبلا بافرد ديگري قرار ازدواج داشته وچند باري هم را ملاقات كرده اندولي با هم رابطه جنسي نداشته اند چون خودم قرآن مي خوانم وتا حدودي در اوتاثير داشتم اين حرف رابه من زد.خيلي سعي ميكنم جلوي توهمات وسوالات بيجاي ذهنم را بگيرم اما...اين مسئله تاحدودي در رابطه مان تاثير داشته واحساس قبلي را به اوندارم اماخيلي دوستش دارم نظر شما رادر اين موردمي خواهم بدونم

منظور شما از واژه نامزد روشن نيست. آيا منظورتان عقد شرعي است يا صرفا همين كه ايشان را براي ازدواج انتخاب كرده ايد.

اگر عقد رسمي صورت نپذيرفته چه بسا بهتر باشد روزه شك دار نگيريد و با تعديل علاقه از ازدواج با ايشان انصراف ورزيد يا اين كه در يك بازه زماني محدود مثلاً دو ماه به محك خودتان بپردازيد. اگر نتيجه اين محك اين بود كه شما توانايي تحمل بي دردسر سابقه ايشان را داريد به عقد رسمي اقدام نماييد وگرنه نه خود و نه ايشان را بي دليل به دردسر نيندازيد. البته اين دختر در اين خودافشايي صددرصد اشتباه كرده است، چرا كه اين خودافشايي هيچ سودي به حال ايشان و شما نداشته است.

اگر عقد رسمي كرده ايد بايد بدانيد رابطه تا اين حد بسيار طبيعي است و بغرنج سازي و فاجعه سازي آن از ذهن آسيب ديده شما بر مي خيزد. بالاخره بسيار طبيعي است كه هر دختري قبل از ازدواج خواستگاراني داشته و چه بسا اين خواستگاري تا مرحله ملاقات يك يا چند بار پيش رود. چرا فكر مي كنيد همسر آينده شما حق ندارد قبل از شما به كسي ديگر علاقمند شده باشد. آيا ايشان پيشگوست كه تشخيص دهد كدام خواستگاري به ازدواج مي انجامد. آيا روان شناسي زنان چنين امري را بر نمي تابد كه دختري به خاطر ظرافت هاي عاطفي اش به يك يا چند خواستگارش دلبسته گردد.

حتي اگر ما بدترين شرايط يعني وقوع رابطه جنسي كامل بين اين دو را در نظر بگيريم باز امكان ازدواج صددرصد موفق با ايشان منتفي نمي باشد، چرا كه ميزان حال فعلي افراد است و نمي توان دختري را به خاطر سابقه اش تا ابد از ازدواج با يك پسر پاك همچون شما محروم كرد. اگر دختري كاملاً ناپاك تعهد نمايد كه بعد از ازدواج به شوهرش وفادار بماند ازدواج با ايشان مشروع و معقول است. همه ما انسان ها پيشينه اي پر از خطا و اشتباه داريم. قرار نيست گذشته، آينده ما را تحت الشعاع كامل قرار دهد.

اما به عنوان يك روان شناس حدس مي زنم كه وسواس فكري فعلي شما ربط چنداني به اين موضوع ندارد و شما سال ها قبل نيز از اين وسواس فكري بي نصيب نبوده ايد. يعني قبلاً محتواي وسواس فكري شما چيزهاي ديگري بوده است و امروز سابقه كاملاً عادي و طبيعي اين دختر محتواي وسواس فكري و نشخوار ذهني شما را فراهم آورده است. خيلي خيلي دوست داشتن يا همان عشق چيزي جز يك فكر يا رفتار وسواسي نيست. فقط آدم مبتلا به وسواس فكري عملي است كه ديگري را خيلي دوست مي دارد. افراد سالم هيچ گاه به عشق يا علاقه شديد مرضي مبتلا نمي گردند. در هر صورت مشكل در درون شماست و ظاهراً هيچ ربطي به اين دختر ندارد. قطعا شما در ازدواج با ديگري نيز دچار چنين مشكلي (البته با محتواي متفاوت) خواهيد شد و شايد اگر اين دختر طرف مشاوره ما قرار مي گرفت ايشان را به خاطر وسواس فكري تان از ازدواج با شما باز مي داشتيم. چرا كه ملاك سلامت رواني يكي از اساسي ترين ملاك هاي انتخاب همسر مي باشد. وسواس فكري نيازمند درمان تخصصي يعني روان درماني (از طريق مراجعه به روان شناس باليني) و دارودرماني (از طريق مراجعه به روانپزشك) مي باشد. چه بسا يك دارودرماني سبك و موقت سهم به سزايي در گذر كم آسيب شما از اين وسواس فكري و نشخوار ذهني داشته باشد.