پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
ميگن ابن ملجم امام علي رو نكشته.يه ايراني كشته به بهانه ي انتقام.
انتظار می رود شما به حرف این گونه افراد اعتنا ننمایید، زیرا اینان درصدد زیر سوال بردن اسلام ومعصومان هستند. آنها برای توجیه حرفشان آدرس غلط می دهند ...

چند نفر مثل خوره افتادن روي اعتقادام.ميگن امام حسين دستور قتل عام 12000 ايراني رو صادر كرده.قاتل بوده.گفتم سند.گفتند واژه طبرستان توي لغت نامه دهخدا.چاپ قديم و يا توي كتاب اسد گرگاني.تاريخچه گرگان. ميگن ابن ملجم امام علي رو نكشته.يه ايراني كشته به بهانه ي انتقام.چون مرداي ايراني رو برده مي كرده.كه تو نماز نكشتن و.... دارم ديوونه ميشم... يعني دروغه؟ اينا همه ي اعتقاداتمو دارن نابود مي كنن

انتظار می رود شما به حرف این گونه افراد اعتنا ننمایید، زیرا اینان درصدد زیر سوال بردن اسلام ومعصومان هستند. آنها برای اینكه حرف شان را توجیه نماید. آدرس های غلط می دهند و واقعیات را انكار می نمایند ، مثلا این امر مسلم است كه علی (ع) را ابن ملجم به شهادت رسانده است، همچنین در منابع معتبر نیامده است كه امام حسین (ع) دستور قتل 12000   ایرانی صادر نموده است؟  دركتاب لغت نامه دهخدا این مطلب گزارش نشده است،شما با مطالعه این كتاب - ذیل واژه طبرستان -  متوجه خواهید شد كه دراین كتاب چنین مطلبی نیامده است ، افزون بر آن اگر منصفانه زندگی امام حسن و امام حسین(ع) را بررسی كنیم، یقین پیدا میكنیم كه آن دو بزرگوار هرگز كاری كه بر خلاف كرامت انسانی و ارزشهای اخلاقی باشد، انجام نمیدهند، چون  امام حسن و امام حسین تربیت شده مكتب علی(ع) هستند. اگر مطلبی از آنان در تاریخ نقل شده كه بر خلاف معیارهای انسانی باشد، قطعاً اشتباه در تاریخ رخ داده، یا به جهت برخی اهداف قومی و تعصبات بیجا نقل شده است. بنابر این این مطلب كه امام حسن و امام حسین (ع) در فتح ایران دست به كشتار ایرانیان زده اند، خلاف داده های تاریخ و شان آن بزرگواران می باشد. افزون بر آن از منابع معتبر استفاده میشود كه امام حسن و امام حسین(ع) در فتح ایران شركت نكردهاند. بنابر نقل ابن اثیر، ابن خلدون، سید هاشم معروف الحسنی و همچنین باقر شریف قرشی، حسن و حسین(ع) بعد از پیامبر در هیچ فتحی شركت نداشتند...(1)

بیش تر مطالبی كه مورخان در باره جنگهای صدر اسلام نوشتهاند، از تاریخ طبری میباشد، كه پذیرش هر كدام نیاز به بررسی دقیق دارد. طبری برخی مطالب تاریخی را از راویان مختلف نقل میكند كه برخی دروغگو و غیر موثق بودهاند، از جمله سیف بن عمر كه خیلی از مطالب مربوط به جنگهای ایران و عربها و مطالبی را كه از علی و فرزندان وی در این باره نقل شده، از طریق وی است.

جواد علی (از مورخان) معتبر میگوید: طبری در استفاده از مآخذ، اصول اهل حدیث را در نظر نگرفته و از چهرههای ضعیف هم روایت كرده است. او روایات سیف بن عمر را كه متهم به زندقه است و خود طبری هم نظر مساعدی نسبت به وی ندارد، نقل میكند.( 2) بنا  بر اگر در برخی از منابع سخن از شركت امام حسن و امام حسین (ع) در جنگ ایران و مسلمانان آمده است، واقعیت ندارد همچنین برخی مسایل دیگر  مانند انتقام از زنان ایران دروغ می باشند .

 شما با مطالعه كتاب های مفید ومشورت با عالمان دینی می توانید بیشتر با زندگی ائمه (ع) آشناشوید، كه نتیجه این امررفع نگرانی وتقویت باور های دینی است،بر این اساس انتظار می رود  تحت تاثیر حرف های این گونه افراد  قرارنگرید ونا راحت نباشید.

پینوشتها:

1. احمد زمانی، حقایق پنهان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مركز انتشارات، 1380. ص 117.

2. رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، سیره رسول خدا، سازمان چاپ و انتشارات، 1373ش، ص 124.