پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
یعنی ایشان موقعی كه رجعت كرد باز به شهادت میرسد و دوباره رجعت می كنند؟
معنای دقیق رجعت های چندگانه حضرت علی(ع) برای ما روشن نیست.ولی در برخی روایات آمده كه امیرالمومنین علی(ع)...

منظور از رجعتهای چندگانه حضرت علی(ع)چیست؟ یعنی ایشان موقعی كه رجعت كرد باز به شهادت میرسد و دوباره رجعت می كنند؟

معنای دقیق رجعت های چندگانه حضرت علی(ع) برای ما روشن نیست. ولی در برخی روایات آمده كه امیرالمومنین علی(ع)

، رجعت های مختلف و متعددی خواهد داشت همانطور كه فرمودند: انا صاحب الرجعات و الكرات.[1]

 در الزام الناصب نیز آمده:

 «....ثم یكر علی فی جمیع شیعته لأنه (ع) یقتل مرتین و یحیي مرتین ، قال ( علیه السلام ) : أنا الذی أقتل مرتین وأحیي مرتین ولی الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة»[2]

.... سپس علی (ع) و جمیع شیعیانش بدنیا باز می گردند برای اینكه علی( ع ) دوبار می میرند و دوبار زنده می شوند. امام علی (ع) فرموده اند: من كسی هستم كه دوبار كشته می شوم و دوبار زنده می گردم و برای من برگشت. پس از برگشت، و رجعت بعد از رجعت است.

برای آگاهی بیشتر به. موعود نامه، مجتبي تونهای، مراجعه نمائید.

پی نوشت ها:

1. صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات، قم، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشي، 1404 هـ ق‏، ص 202؛ مجلسی ،بحار الانوار، تهران، اسلامیه، ج 53، ص 47 .

2 . شیخ علی یزدی حائری، إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب،بیروت، موسسه اعلمی، ج 2،  ص 139.