پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
معنی دقیق و كوتاه توبه رو بفرمایید؟
توبه، به معناي برگشت است و در قرآن، هم به خداوند نسبت داده شده و هم به انسان. توبه خداف يعني برگرداندن لطف و رحمت خود بر بندگان، و توبه انسان، به معناي برگشت...

معنی دقیق و كوتاه توبه رو بفرمایید؟

توبه، به معناي برگشت است و در قرآن، هم به خداوند نسبت داده شده و هم به انسان. (1) توبه خداف يعني برگرداندن لطف و رحمت خود بر بندگان، و توبه انسان، به معناي برگشت او از حالات و اعمال فاسد گذشته خود است. در هر توبه انسان، دو توبه از خدا مي‏بينيم؛ يكي برگرداندن لطف خودش به بندگان گناهكار است كه با اين لطف، انسان متوجه بدي‏هاي خود مي‏شود و پس از اين توجه، انسان نيز توبه كرده و از افكار و اعمال خودش پشيمان شده و برمي‏گردد. ديگري، پذيرش توبه انسان است كه بار ديگر خدا لطف كرده و توبه او را مي‏پذيرد. (1)

معناي توبه:

پشيمان شدن از گناه و تصميم بر ترك آن است. توبۀ واقعی به فرمودۀ امير مؤمنان، علي - عليه السلام - چهار شرط دارد:

«التّوبة ندم بالقلب، و استغفار باللّسان، و ترك بالجوارح، و إضمار أن لا يعود؛ (2) توبه، پشيماني دل است، طلب آمرزش به زبان، ترك كردن گناه، و تصميم به عدم بازگشت به گناه».

 

پی نوشت ها:

1. دوره كامل اصول اعتقادات‏، محسن قرائتي‏، مركز فرهنگي درس هايي از قرآن‏،تهران‏، 1389،چ 8، ج 1، ص 537.

2. عبدالواحد بن محمد تميمي آمدي، تصنيف غرر الحكم، ص 194، انتشارات دفتر تبليغات، قم، 1366 ش.