پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
واقعا به كمك نیازدارم؟
مسألة ادامه دادن به زندگی و یا متاركه كردن، به چند عامل بستگی دارد كه باید آن ها را در نظر بگیرید و نمی توانید صرفاً به دلیل بد دهن بودن ایشان برای طلاق ...

(من 34ساله دیپلم ) من فرزندی دارم3ساله وشوهرم شغل آزاد داره متاسفانه همسرم فوق العاده بددهنه وبسیارتندخو برای هرچیزی فحش میده و من واقعا موندم كه چطوری باهاش برخوردكنم واین نداشتن اخلاق وبددهنی زندگیموبه تزلزل انداخته وزمانیكه از سركارمیاد خونه بعدازخوردن ناهارواستراحت كوتاه میره كفتربازی داخل حیاط وبالای بوم اصلابه من و پسرم توجهی نداره خیلی خیلی سعی كردم كه ازاین رفتاراش ذست برداره یا كمتربشه اما متناسفانه بدترشده توی این چهارسال زندگی مشترك من چیزی جز بددهنی ،خشونت و ...ندیدم یكبارخواستم بیخیال این زندگی بشم اما بخاطر پسرم كوتاه اومدم وبیشترازهمه نگران پسرم هستم كه بااین رفتارهای همسرم آینده اون چگونه خواهدشد به نظرشما من چكاركنم ادامه بدم یانه بازهم میگم فقط وفقط به خاطرپسرم تحمل میكنم ماازنظرفرهنگی خیلی خیلی با هم فرق می كنیم شمارو خدا راهنماییم كنیدمن به خاطر فرمایشات ائمه تاالان سعی كردم احترامشو ازبین نبرم جواب بدهاشو باخوبی بدم اما نتیجه ای نگرفتم و به گفته های آقای قرائتی خیلی خیلی ایمان دارم هرچی ایشون بگن باجان ودل می پذیرم من زدگیمو دوست دارم همسرم رو هم همچنین فقط نگران تربیت فرزنم هستم با عرض پوزش كه وقتتونوگرفتم واقعا به كمك نیازدارم؟

مسألة ادامه دادن به زندگی و یا متاركه كردن، به چند عامل بستگی دارد كه باید آن ها را در نظر بگیرید و نمی توانید صرفاً به دلیل بد دهن بودن ایشان برای طلاق اقدام نمایید. متاركه كردن مشكلات متعددی را برای شما به همراه خواهد داشت كه خودتان نیز بر برخی از ان ها وقوف و اطلاع كامل دارید. در خصوص مغایرت فرهنگی نیز الان جای گفتگو دربارة این مسأله نیست و باید پیش از این به این گونه مسایل فكر میكردید و به هر حال این نمیتواند دلیل موجه برای طلاق گرفتن قلمداد گردد.

شما نباید به بهانه هیچ چیز و از جمله فرزندتان در برابر بدرفتاری همسرتان كوتاه بیایید. این كاملاً درست است كه ما باید نسبت به فرزندان خودمان مسؤول بمانیم، اما این امر نباید منجر به سوء استفاده یك مرد از شما گردد. دقیقاً این قبیل مردان آنچه شما از آن واهمه دارید را شناسایی میكنند و از آن به عنوان یك نقطه ضعف بهره میجویند.

برای برخی مردان با وجدان پایین، ترس از بازگشت به خانه پدر، عدم تأمین مالی، محبت به فرزند، ناتوانی در پیگیری مطالبه مهرالمثل، دشوار بودن تقاضاهای حقوقی و عدم توانایی حتی در باطل كردن تمبر در دادگاه و برخی موارد دیگر به عنوان یك نقطه ضعف شناسایی شده و حتی به ضرب وشتم همسر خویش نیز می پردازندو اینان كسانی هستند كه مطمئن هستند همسرانشان فاقد جرأت لازم برای پیگیری مطالبات خود هستند. شما نباید آنها را این اطمینان باقی بگذارید. در عمل ما با این مردان روبرو هستیم در حالی كه توانایی اداره خویشتن را نیز نداشته تا چه رسد به آنكه در صدد باشند كه فرزند پروری را نیز بر عهده بگیرند و این نقطة آغاز یك مقابله سالم با همسری است كه به تعهدات خود عمل نمیكند و مسؤولیت ناپذیر است.

بددهنی و هتك حرمت ایشان نباید موجب شود كه شما نیز از این بدرفتاری بر علیه او استفاده نمایید. ما بنا به دلیل آنكه یك مسلمان و یك انسان هستیم حق نداریم برای دریافت حقوق خودمان به دیگران بی احترامی نموده و به حقوق دیگران  تجاوز نماییم. بدرفتاری بر علیه بدرفتاری از نظر روانشناسی نیز همیشه توأم با موفقیت نبوده در بیشتر موارد خشونت را نیز وارد عرصه كار میكند؛ چون فردی كه نمیتوانددر موقع روبرو شدن با ناكامی خود را كنترل نماید و به راحتی به دیگران توهین میكند، میتواند در مواقعی كه این ناكامی شدید باشد، به اعمال خشونت باری دست بزند.

همچنین باید به كینه توزی و خصومت ورزی افزاینده نیز اشاره نمود. تمام انچه گفته شد، استفاده از بدرفتاری متقابل را فاقد ارزش میسازد و شما نباید از آن استفاده نمایید.

بی احترامی كردن به همسر كه مورد نهی ائمه واقع شده است، منافاتی با دفاع كردن از حقوق خودتان ندارد و این امر به معنای توهین به ایشان نیست. شما موظف هستید كه به او بفهمانید كه حق ندارد به شما توهین نماید. اینكه جواب بدیهای او را با خوبی میدهید، اگر به معنای باج دهی است، باعث میشود تا گمان كند كه با بدرفتاری بیشتر، خدمات بیشتری را دریافت خواهد نمود و این به معنای گسترش دامنة بدرفتاری همسرتان خواهد بود.

یكی از مناسب ترین اقدامات آن است كه هنگام بد دهنی نبایددر كنار او بمانید و بلكه باید او را به حال خود باقی بگذارید و نباید با او به لجبازی بپردازید. متأسفانه هر گونه توجه اعم از توجه مثبت و یا منفی می تواند او را به تداوم بكشاند. در حالی كه ما معمولاً حساسیت نشان می دهیم فرد بد دهن را به این نتیجه می رسانیم كه ما آنقدر ضعیف هستیم كه تو می توانی با فحاشی و ناسزا گویی احساس بدی را در ما ایجاد كنی و به همین دلیل هم فرد همیشه از بد دهنی به عنوان یك ابزار برای مقابله و رسیدن به درخواستهای نامرتبط خود برسد.

در ادامه لازم است بدون هیچ گونه قضاوت دربارۀ رفتار او فقط به توصیف رفتار او پرداخته و به او بگویید كه تا چه اندازه از این رفتار متنفر هستید، و در ادامه از او بخواهید كه به بدرفتاری و توهین خود پایان دهد.  اما لازم است در مواردی كه با شما خوش رفتاری می كند، به او بازخورد داده و او را تشویق نمایید. این كار باعث می شود تا رفتارهای مطلوب او بیشتر شود.