پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
نسبت به من هيچ احساس مسئوليتي ندارد و به خواسته هاي خودش اهميت مي دهد.
خواهرگرامي، هيچ زندگي اي صد در صد مطلوب زن و شوهر نيست و طبق تحقيقات انجام شده در بهترين حالت زن و شوهر ها فقط هفتاد درصد از هم رضايت دارند. پس داشتن برخي ...

پسرعموي من مدت 4سال از من خواستگاري مي كرد. اما به دليل اينكه 2سال از من كوچكتر بود و اينكه شغل نداشت راضي به ازدواج با او نشدم. اما پس از ديدن برنامه ي سمت خدا كه مي گفتند دختران زياد سخت نگيرند و به خدا توكل كنند من راضي به ازدواج با پسر عموم كه دانشجو بود شدم. و مراسم عقد بسيار ساده برگزار شد.

الان مدت 6 ماه است عقد كرديم و متوجه شدم شوهرم بسيار لجباز است و در هيچ موردي كوتاه نمي آيد مثلا مدت 3 ماه است با من و خانواده ي خودش دعوا و قهر مي كند كه ماشين مي خواهم.در صورتي كه كه هنوز دانشگاه آزاد محصل است و هيچ گونه درآمدي ندارد و خانواده اش نيز امكان براورده كردن خواسته ش را ندارند.

شوهرم تهديد كرده كه اگر ماشين براي او نخرند به دانشگاه نمي رود. از آنجايي كه ادامه تحصيل شوهرم براي من بسيار اهميت دارد نمي دانم چكار كنم.

شوهرم از تير ماه تا كنون ذره اي آرامش براي من نگذاشته و مرا عصبي مي كند. او خيلي لجباز است و مي گويد همين كه گفته ام بايد بشود.آيا حق دختري كه از همه چيزش گذشته و در ساده ترين شرايط ازدواج كرده، اين است؟ شوهرم از نظر مالي هيچ حمايتي به من نمي كند و با زمان قبل از عقد هيچ فرقي ندارد و نسبت به من هيچ احساس مسئوليتي ندارد و تنها به خواسته هاي خودش اهميت ميده. لطفا مرا راهنمايي كنيد

خواهرگرامي، هيچ زندگي اي صد در صد مطلوب زن و شوهر نيست و طبق تحقيقات انجام شده در بهترين حالت زن و شوهر ها فقط هفتاد درصد از هم رضايت دارند. پس داشتن برخي اختلافات آن هم در اوايل زندگي تا حدي طبيعي است فقط موضوعي كه بايد به آن توجه داشته باشيد اينست كه اولا با آموختن مهارتهاي ارتباطي كيفيت رابطه بين زوجي را ارتقاء دهيد و ثانيا با مديريت بهينه زندگي مشترك از بروز برخي نابسامانيها پيش گيري نماييد. با توجه به اينكه نامه شما داراي فرازهاي مختلف است من هريك را بطور جدا مطرح و به آن پاسخ مي دهم:

شما فرموده ايد:« الان مدت 6 ماه است عقد كرديم و متوجه شدم شوهرم بسيار لجباز است و در هيچ موردي كوتاه نمي ايدمثلا مدت 3 ماه است با من و خانواده ي خودش دعوا و قهر مي كند كه ماشين مي خواهم. در صورتيكه كه هنوز دا دانشگاه آزاد محصل است و هيچ گونه درامدي ندارد و خانواده اش نيز امكان بر آورده كردن خواسته ش را ندارند» در اين رابطه بايد عرض نمايم كه طبق نظر مشاوران قبل از ازدواج رسش به بلوغهاي شش گانه باعث مي شود كه پسر و دختر بعد از ازدواج مشكلات كمتر و زندگي مشترك پايداري داشته باشند.

1- بلوغ جسمي(تغييرات فيزيكي و شيميايي بدن)

2– بلوغ جنسي(رشد اندامهاي جنسي براي توليد مثل)

3– بلوغ عاطفي(تمايل به دوست داشتن سالم ديگران نه بر اساس منفعت طلبي شخصي)

4– بلوغ يا استقلال از والدين(چنين فردي بدون حمايت همه جانبه از طرف والدين و بدون نياز هميشگي به نظر خواهي از جانب آنان به زندگي خود ادامه مي دهد. به عبارتي او چسبيده به والدين يا وابسته به آنها نيست و خودش مي تواند براي زندگيش تصميم بگيرد).

5-بلوغ اقتصادي(كسب درآمد و تأمين احتياجات زندگي روزمره بدون وابستگي مالي به ديگران  يا والدين)

6– بلوغ اجتماعي(آخرين مرحله بلوغ كه فرد در اين سن كه حدود 23 سالگي است براي زندگي اجتماعي آماده شده و نحوه ارتباط صحيح بدون تحت فشار قرار گرفتن غرايز را ياد گرفته است).

لذا با مطرح ساختن اين موضوع براي شوهر خود ايشان را در بازيابي اين بلوغها ياري نماييد.

فرموده ايد:« شوهرم تهديد كرده كه اگر ماشين براي او نخرند به دانشگاه نمي رود. از آنجايي كه ادامه تحصيل شوهرم براي من بسيار اهميت دارد نمي دانم چكار كنم. در اين رابطه بايد عرض نمايم كه اگر ايشان را در رسش به بلوغهاي ياد شده ياري كنيد و اندكي شكيبايي پيشه كنيد و به او زمان دهيد مشكل بتدريج حل مي شود.

فرموده ايد:« شوهرم از تير ماه تا كنون ذره اي ارامش براي من نگذاشته و مرا عصبي ميكند.او خيلي لجباز است و ميگويد همين كه گفته ام بايد بشود» خواهر گرامي يكي از مشكلات زندگي زناشويي قطعي نگري است كه بايد سعي تان براين باشد كه هم خودتان و هم شوهرتان از چنين نگرشي در زندگي زناشويي دوري كنيد و ريشه لجبازي نيز به همين طرز فكر باز مي گردد. براي اطلاعات بيشتر در اين باره و نيز  حل بسياري از مشكلات زناشويي، در پايان كتابي  بسيار مفيد به حضورتان معرفي خواهم كرد كه مطالعه و كاربست آن مي تواند كمك بسياري به شما و شوهرتان در مديريت زندگي بنمايد.

فرموده ايد:« آيا حق دختري كه از همه چيزش گذشته و در ساده ترين شرايط ازدواج كرده اين است؟ شوهرم از نظر مالي هيچ حمايتي به من نمي كند و با زمان قبل از عقد هيچ فرقي ندارد و نسبت به من هيچ احساس مسئوليتي ندارد و تنها به خواسته هاي خودش اهميت مي دهد» خواهر گرامي طبق گفته خانواده درمانگران محور اصلي اختلافات زناشويي توقع داشتن طرفين از هم است بطوري كه گفته شده كه جنگ بين زنها و شوهر ها جنگ توقعات است. لذا با تعديل توقعات از هم مي توانيد زمينه يك زندگي شيرين و سالم را براي خود رقم بزنيد.

من در پايان از شما تقاضا دارم كه كتاب مديريت روابط زناشويي را تهيه نماييد و با مطالعه و كاربست آن قدمهاي بزرگي در راه داشتن زندگي مشترك پايدار و كم تنش برداريد اين كتاب را دكتر يونسي تاليف كرده و نشره قطره آن را چاپ نموده است.