پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
لطفا اگر راهي براي درمان اين مشكل هست من را راهنمائي كنيد.
ابتدا بايد عرض نمايم كه براي زوج درماني و خانواده درماني، و ارائه راهكار عملي و تاثير گذار، شنيدن حرف دو طرف لازم است. زيرا هر يك از زن و شوهر ماجرا را ...

حدود 2 سال است كه ازدواج كردم سن من 36 و همسرم 26 سال دارد.از ابتداي ازدواجمان همسرم بي دليل و بدون هيچ مقدمه اي قهر ميكرد و هنوز نيز با لجبازي و قهر سر مسائل مختلف قهر ميكند.در ضمن تمكين نيز نميكند و با بهانه گيري و قهر از تمكين سر باز ميزند.به روشهاي مختلف تلاش براي حل مشكل كردم از كمك گرفتن از خانواده ها و مشاور. ولي هنوز نتيجه نگرفتيم به طوري كه حتي مشاور در مقابل لجبازي هاي همسرم كم آورد.كلي هزينه براي تشكيل زندگيم كردم. با كلي آرزو و اميد زندگي مشترك را به بهترين نحو و با تمام تواني كه داشتم آغاز كرديم.با توجه به مشكلات اقتصادي و شغلي اصلا همسرم همكاري نميكند و لجبازي پشت لجبازي.طلاق؟ مهريه سنگين و تمام خسارتهايي كه به من رسيده را چه كسي پرداخت ميكند؟اصلا من مقصر نيستم كه اينقدر عذاب بكشم. مطمئنا قانون بابت پرداخت مهريه و حق و حقوقات به همسرم راي ميدهدو من بدون اينكه تقصيري داشته باشم ميسوزم زندگيم را با تلاش و كوشش و با هدف و نيت پاك آغاز كردم. اصلا رقبتي به كار كردن ندارمبه طور كلي خيلي خسته شدم و تمركز انجام كار را ندارم و كيفيت كارهايم افت كرده.نميدانم كجاي راه را اشتباه كردم.من آدم معتقدي هستم و در دوران زندگيم ازدواج امري مقدس بود. ولي بعد از ازدواج ديدگاهم نسبت به ازدواج كاملا تغيير كرده و از اعتقادات و افكارم نسبت به ازدواج قبل از ازدواج پشيمان هستم.لطفا اگر راهي براي درمان اين مشكل هست من را راهنمائي كنيد.

ابتدا بايد عرض نمايم كه براي زوج درماني و خانواده درماني، و ارائه راهكار عملي و تاثير گذار، شنيدن حرف دو طرف لازم است. زيرا هر يك از زن و شوهر ماجرا را از زاويه خاص خود مي بيند لذا خود را برحق مي داند و طرف مقابل را سيام مطلق مي پندارد در حالي كه شما هيچ اختلاف بين زوجي را نمي توانيد پيدا كنيد كه يك طرف سفيد سفيد و يك طرف سيام سياه باشد. لذا براي ارائه راهكار شنيدن سخن هر دو طرف و نيز خروج هر دو طرف از خود ميان بيني لازم است. لذا يا به يك زوج درمانگر با تجربه مراجعه نماييد و يا همسرتان را تشويق نماييد كه به همراه شما با ما مكاتبه كند.

موضوع ديگري كه مطرح فرموده ايد قهر كردن همسرتان است، طبق نظر خانواده درمانگران  قهر زشت ترين و پليد ترين چيز درارتباطات زناشويي و از درگيري فيزيكي نيز بدتر است چون به معني قطع كامل ارتباط است، لذا لازم است كه اين موضوع را به ايشان تفهيم نماييد و هردويتان مهارت حل مسئله و مديريت زندگي زناشويي را بياموزيد و به كار ببنديد. شايد قهر همسرتان بخاطر الگو گيري ايشان از خانواده اصلي اش باشد. لذا اگر به اين امر توجه نمايد مي تواند از آن پيشگيري كند.

فرموده ايد:« در ضمن تمكين نيز نمي كند و با بهانه گيري و قهر از تمكين سر باز مي زند» در اين خصوص بايد عرض نمايم كه برانگيختگي جنسي زن 90% عاطف و هيجاني است و 10% جسمي است لذا تا وقتي كه ايشان با شما مشكل دارد و دل او را به دست نمي آوريد نبايد انتظار داشته باشيد كه او رغبتي به عمل جنسي با شما پيدا كند پس بايد به ريشه يابي مشكل بپردازيد.

  فرموده ايد:«به روشهاي مختلف تلاش براي حل مشكل كردم از كمك گرفتن از خانواده ها و مشاور. ولي هنوز نتيجه نگرفتيم به طوري كه حتي مشاور در مقابل لجبازي هاي همسرم كم آورد.» در اين رابطه بايد عرض نمايم كه تا خود زوجين نخواهند هيچ كس نمي تواند كاري انجام دهد، ولي با تجربه بودن مشاور نيز مهم است. لذا اگر در تهران زندگي مي كنيد مي توانيد به دكتر يونسي مراجعه كنيد02144015879.

فرموده ايد:«با توجه به مشكلات اقتصادي و شغلي اصلا همسرم همكاري نميكند و لجبازي پشت لجبازي طلاق، مهريه سنگين و تمام خسارتهايي كه به من رسيده را چه كسي پرداخت مي كند؟» در اين خصوص بايد عرض نمايم كه در صورت حاد شدن اين قضايا بايد با يك وكيل با تجربه مشورت كنيد تا راهكارهاي ممكن و كم هزينه را براي شما بنماياند.

فرموده ايد «من بدون اينكه تقصيري داشته باشم مي سوزم» همانطور كه عرض كردم در اختلافات بين زوجي هيچ يك از طرفين نمي تواند ادعا كند كه بي تقصير است و همين سخن شما نشان مي دهد كه مقداري از واقع بيني فاصله گرفته ايد. گاهي ما براي زنها و شوهرهايي كه هر يك فقط حق را به خودش مي دهد و ديگري را بطور كامل مقصر مي داند مي گوييم كه هر يك خود را نيم ساعت به جاي ديگري قرار دهد و آنگاه انتظاراتش را از طرف مقابلش را در يك ليست بنويسد اين كار باعث همگرايي بيشتر زن و شوهر به هم مي شود لذا شما لحظاتي را به جاي همسر خود بگذاريد و ببينيد كه از شوهر خود چه انتظاراتي داريد و آنها را در يك ليست بنويسيد و سپس ببينيد كداميك را تا بحال برآورده نساخته ايد و همين كار را بايد همسرتان انجام دهد.

   فرموده ايد:«به طور كلي خيلي خسته شدم و تمركز انجام كار را ندارم و كيفيت كارهايم افت كرده. نمي دانم كجاي راه را اشتباه كردم» در اين خصوص بايد عرض نمايم كه شما بايد در مشاوره قبل از ازدواج شركت ميكرديد تا مشاور با مصاحبه و آزمون ويژگيهاي شخصيتي و خانوادگي و ساير موضوعات شما و دختر انتخابي تان را بسنجد و نظر خود را پيرامون ازدواجتان بگويد تا با عقلانيت وارد وادي زندگي مشترك شويد.

فرموده ايد: «من آدم معتقدي هستم و در دوران زندگيم ازدواج امري مقدس بود. ولي بعد از ازدواج ديدگاهم نسبت به ازدواج كاملا تغيير كرده و از اعتقادات و افكارم نسبت به ازدواج قبل از ازدواج پشيمان هستم» در اين خصوص بايد عرض نمايم كه ما نبايد كوتاهي و سوء مديريتمان را به گردن امور ديگر بيندازيم و اولين قدم در راه اصلاح زندگي، قبول مسئوليت سوء مديريت و اشتباهات مان است چه آنكه اگر ما فرافكني كرده و تقصير را به بيرون از خود منسوب كنيم، هرگز به فكر اصلاح رويه و رفتار خود نمي افتيم و پاي در گل مي مانيم. پس ازدواج همچنان امري مقدس است و شما نبايد از ديد مثبت خود به ازدواج پشيمان شويد.