پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
سلام علیكم در مذمّت خودخواهی و غرور چه روایاتی داریم؟
بر نقصان معنوي يك انسان همين بس كه خويشتن را بزرگ پندارد.

سلام علیكم در مذمّت خودخواهی و غرور چه روایاتی داریم؟ باتشكر

كفي بالمرء منقصة ان يعظّم نفسه.(1)

بر نقصان معنوي يك انسان همين بس كه خويشتن را بزرگ پندارد.

و در سخن دیگر فرمود‏: كفي بالمرء غرورا ان يثق بكلّما تسوّل له نفسه. (2)

 بر غرور و فريب دادن يك انسان، همين بس كه هر چه را نفس او زيبا جلوه دهد، بپذيرد و بر آن اعتماد نمايد.

باز أمير المؤمنين (ع)‏: من سأل فوق قدره استحقّ الحرمان‏. (3)

 و نیز فرمود: سكر الغفلة و الغرور ابعد افاقة من سكر الخمور. (4)مستی غفلت و غرور دیرپاتر از مستی شراب است.

برای اطلاعات بیشتر به كتاب میزان الحكمه، ری شهری مراجعه بفرمایید.

پی نوشت ها:

1. آقا جمال خوانساری، شرح آقا جمال خوانساری برغرر الحكم، دانشگاه تهران، ج 4، ص 578.

2. همان، ص 579 .

3. همان، ج 5، ص 325.

4. همان، ج 4، ص 155.