پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آيا اين روايت به اين معني است كه ما نبايد به همه سلام كنيم؟
پرسشگر عزيز سلام، تحيت و شعار اسلام است و با غير مسلمانان به كار بردن آن صحيح نيست. طبيعي است كه به غير مسلمان محبت كردن و با خوشرويي برخورد كردن و ابراز ادب...

لطفا اين مطلب را كمي توضيح دهيد.(حضرت علي (ع) فرمودند:شش گروه شايسته سلام كردن نيستند:يهوديان،نصرانيان،بازي كنندگان نردوشطرنج،شرابخواران،واهل نوازندگي،وفحش مادردهندگان ازروي مزاح واهل شعر!وسائل الشيعه۳/۱۱۹)و آيا اين روايت به اين معني است كه ما نبايد به همه سلام كنيم و اگر چنين كرديم گناهي مرتكب شده ايم.

پرسشگر محترم روايت مورد نظر به شرح زير است:

ستة لا يسلم عليهم: اليهودي، والنصراني والمجوسي، والرجل علي غائطه وعلي موائد الخمر، وعلي الشاعر الذي يقذف المحصنات، وعلي المتفكهين بسب الأمهات.(1)

به شش نفر(گروه) سلام نكنيد: يهودي، نصراني، مجوس، فردي كه در حال قضاي حاجت است، فردي كه بر سفره شراب نشسته است، شاعري كه به زنان پاكدامن نسبت بد مي دهد، كساني كه شوخي آنان دشنام مادر است.(2)

پرسشگر عزيز سلام، تحيت و شعار اسلام است و با غير مسلمانان به كار بردن آن صحيح نيست. طبيعي است كه به غير مسلمان محبت كردن و با خوشرويي برخورد كردن و ابراز ادب و ... پسنديده است. زيرا چهره جذابي از اسلام و مسلمان در ذهن او ترسيم مي كند و او را به اسلام و مسلمانان خوشبين مي سازد، ولي يك مسلمان نبايد غير مسلمان يا مسلماناني را كه گناه هاي علني انجام مي دهند را در ديف مسلمانان مؤمن قرار دهد و خوب است سلام را به مسلمانان مؤمن اختصاص دهد و تحيت هاي ديگر را براي آنان به كار ببرد.

شما به هنگام مواجهه با غير مسلمان مي تواني و خوب است كه محبت كني و از احوالش جويا شوي و اداي احترام كني و احترامش را جواب دهي ولي نه با شعار اسلام بلكه با غير اين شعار، مثلا خوب هستيد، وقتتان بخير و ... بگويي و ...

سلام كردن به كسي هم كه در حال قضاي حاجت است پسنديده نمي باشد، زيرا حداقل اين كه او شرمنده مي شود. اما كسي كه بر سفره شراب است يا شاعري كه به زنان پاكدامن نسبت بد مي دهد يا كسي كه شوخي اش دشنام مادر است، ارزش سلام كردن ندارند و بايد با سلام نكردن به آنها نفرت از رفتارشان را اظهار كني تا از اين كردار ناپسند دست بردارند.

البته اين نهي ظاهرا نهي مولوي نيست و بر حرمت دلالت ندارد و اگر كسي سلام كند، گناهكار نيست، ولي كراهت دارد و ترك آن پسنديد است.

البته در موارد فوق هم اگر سلام كردن ما باعث تنبه و بيداري و تحول آنها مي شود سلام كردن نه تنها عيبي ندارد، بلكه ثواب هم دارد.

پي نوشت ها:

1. شيخ صدوق، خصال، قم، انتشارات اسلامي، 1403ق، ص326.

2. حويزي، تفسير نور الثقلين، قم، اسماعيليان، 1412ق، ج1، پاورقي ص 527.