پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
شیعه هم این حدیث را نقل كرده است؟
حدیثي كه معروف و مشهور به (عشره مبشره) مي باشد، در كتب روایي و حدیثي اهل سنت نقل شده است، به این صورت كه: پیامبر فرمود: این افراد دهگانه از اهل بهشت هستند: ...

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیكم میخواستم توضیحاتی دقیق درباره " حدیث عشره مبشّره " بدید و منابع رو معرفی كنید یا شیعه هم این حدیث را نقل كرده است؟

با تشكر

حدیثي كه معروف و مشهور به (عشره مبشره) مي باشد، در كتب روایي و حدیثي اهل سنت نقل شده است، به این صورت كه: پیامبر فرمود: این افراد دهگانه از اهل بهشت هستند: ابوبكر و عمر و علی و  عثمان و طلحه و زبیر و  عبدالرحمن بن عوف و  سعد ابن وقاص و  سعید بن زید و ابو عبیده جراح.

این حدیث در منابعی از اهل سنت(1) آمده است و در كتب حدیثي شیعه چنین روایتي وجود ندارد. مگر به عنوان نقل از اهل سنت با هدفي خاص.

 این مطلب را پیروان مكتب اهل بیت(ع) و شیعه قبول ندارند و آن را به دلائلی از جمله موارد زیر مردود میشمارند:

1ـ اگر پیامبر چنین سخنی گفته بود (سخنی كه بیش تر شخصیتهای بزرگ اسلامی را كه هر كدام در تاریخ اسلام نقش مهمی داشتند، بشارت به بهشت میدهد)، این سخن میان مسلمانان به صورت بسیار گسترده نشر مییافت. بسیاری آگاه میشدند. میتوانستند در مواقع حساس و جاهایی كه مردم دچار تردید بودند و نمیدانستند حق با كیست، از آن استفاده كنند و حدیث را دلیل بر حقانیت روش خود بدانند.

2- اگر چنین سخنی پیامبر فرموده بود، خلیفه اوّل و دوم و هواداران آنان، بعد از رحلت پیامبر آن را یادآور میشدند و به نفع خود از آن استفاده میكردند. همچنین عثمان و هواداران وی در زمانی كه عثمان در محاصره بوده و مورد خشم مسلمانان قرار گرفته بود، آن را مطرح میكردند. معاویه نیز كه به عنوان خونخواهی عثمان بر ضد علی(ع) قیام كرد و پرچم مخالفت به دست گرفت، از این سخن برای تحریك مردم و جذب افراد بیش تر استفاده میكرد!

3 ـ اگر این سخن را پیامبر فرموده بود، قطعاً افرادی چون علی، عمار یاسر امام حسن مجتبی، امام حسین و... هم این سخن را شنیده بودند و با طلحه و زبیر كه جزء آن ده تن هستند نبرد نمیكردند و طلحه و زبیر نیز به نفع خود، از این حدیث سخن بهره میبردند.

4 ـ اگر این سخن صحیح باشد، چرا نام افرادی چون سلمان، عمار یاسر و... كه از یاران نزدیك پیامبر بودند، در آن نیامده است، در صورتی كه در روایت دیگر از طریق اهل سنت آمده كه «بهشت مشتاق سه نفر است: علی، سلمان و عمار»؟!(2)

5 ـ اگر عبدالرحمن بن عوف (كه نقل كننده روایت است) به این حدیث معتقد بود و آن را از پیامبر روایت مینمود، چرا در جریان شورای شش نفر (كه عمر برای تعیین خلیفه بعد از خود انتخاب كرده بود) به علی(ع) خطاب میكند: با عثمان بیعت كن و گرنه تو را میكشم؟! مگر علی، یكی از آن ده تن نبود؟ چرا عبدالرحمن بن عوف وصیت میكند كه اگر از دنیا رفتم، عثمان بر من نماز نخواند؟! چرا به عثمان نسبت نفاق میداد و با او مخالفت میورزید؟!(3)

 6 ـ اگر این سخن از پیامبر بود، چگونه عمر دستور میدهد هر كدام از اعضای شورای شش نفره بعد از تعیین خلیفه توسط آنان، مخالفت نمود و بیعت نكرد، او را بكشید؟! مگر آنان همگی جزء آن ده نبودند؟!(4)

7 ـ اگر پیامبر چنین سخنی گفته بود، چرا عبدالله بن عمر (كه یكی از ناقلان حدیث است) با علی(ع) بیعت نكرد؟

با توجه به مطالبی كه ذكر شد، به خوبی روشن میگردد كه این سخن نمیتواند از پیامبر باشد و از این جهت در هیچ كدام از كتابهای مربوط به علما و بزرگان شیعه نقل نشده است.(5)

پینوشتها:

1. مانند (احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 1، ص 193(ترمذي، سنن ترمذی، ج5، ص647)  كتاب المناقب باب مناقب عبدالرحمن بن عوف; فضائل الصحابه، ص28 (علی بن ابی بكر هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج9، ص344) ابو نعیم اصفهانی، حلیه الاولیاءو طبقات الاصفیاء، ج1، ص190).

2.ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 1، ص 413.

3. علامه امینی، الغدیر، ج 10، ص 156.

4. همان، ص 157.

5، همان، ج 10، ص 149 ـ 161 .