پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آيا تجاوز ما به كربلا و نجف و بغداد بعد پس گرفتن سر زمينمان صحت دارد؟
ما در ايام جنگ هيچ گاه شهر مقدس نجف و كربلا را مورد حمله قرار نداديم، زيرا اين دو شهر- مانند شهر هاي مقدس ديگر - حرمت و قداست خاص دارند، البته دشمنان سعي ...

شبهه اي در مورد دفاع مقدسԞبا سلام

در يك سايتي خواندم كه اوايل كه صدام به ايران حمله كرد و آن حمله سر آغاز جنگ بين دو كشور گرديد. اما وقتي ايران مقتدرانه آنها را از خاك ايران بيرون كرد. باز هم به جنگ ادامه داد به طوري كه شهراي كربلا و نجف و بغداد هم بدست ايران رسيد و ايران براي ثبات و گرفتن آن باعث شد چندين سال جنگ بي دليل طول بكشد. سوال 1-آيا تجاوز ما به كربلا و نجف و بغداد بعد پس گرفتن سر زمينمان صحت دارد اگر جواب صحيح است علتش چه بوده، اگر خير بفرماييد حقيقت چه بوده كه شايع كرده اند؟

ما در ايام جنگ هيچ گاه شهر مقدس نجف و كربلا را مورد حمله قرار نداديم، زيرا اين دو شهر- مانند شهر هاي مقدس ديگر - حرمت و قداست خاص دارند، البته دشمنان سعي مي كردند وانمود كنند كه ايران اين شهر ها را نيز مورد حمله قرار داده است، يعني با اين كار مي خواستند شايعه كنند كه ايران- در جنگ - قوانين بين الملل را رعايت نمي كند. بر اساس قوانين بين الملل از جمله شهر هاي كه حمله به آن ها مشروع نيست اماكن مقدسه مي باشند، در مجموع حمله ايران به كربلا و نجف صحت ندارد. و شهرهاي كربلا و نجف و بغداد وساير شهرها مهم، حتي بصره كه در مرز هم بود، بدست ايران نيفتاد