پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
چرا خداوند در ایران تعداد پسرها را كمتر از دخترها آفرید؟
تعداد دختران در ايران نه تنها بيش تر از پسران نيست، بلكه كم تر است. طبق آمار اعلام شده هنوز مردها با اختلاف كمي جلوتر هستند. به علاوه در 30سال اخير نه تنها ...

چرا خداوند در ایران تعداد پسرها را كمتر از دخترها آفرید؟ آیا ایجاد این تعادل در توان خداوند نبود تا دخترها این همه سختی نكشند؟

تعداد دختران در ايران نه تنها بيش تر از پسران نيست، بلكه كم تر است. طبق آمار اعلام شده هنوز مردها با اختلاف كمي جلوتر هستند. به علاوه در 30سال اخير نه تنها جمعيت پسرها رو به افول نرفته ،بلكه طبق آمار همواره در حال افزايش است. آمارهای كشورمان نشان می دهند كه نرخ تولد در كشور ما برابر است با 105 نوزاد پسر در ازای هر 100 نوزاد دختر، كه این میزان تا گروه سنی 35 سال به همین صورت می باشد. در ایران  اكنون ( طبق آخرین آمار سال 2007) جمعیت مردان تا رده سنی 65 سال بیش از جمعیت زنان می باشد، در رده سنی 65 سال به بالا جمعیت زنان بیش تر از جمعیت مردان می باشد. همچنین در كشور ما طبق آمارها، طول عمر متوسط زنان 72 سال و طول عمر متوسط مردان 69 سال می باشد. اكنون جمعیت مردان در ایران در حدود 1،600،000 (یك میلیون و ششصد هزار نفر) بیش تر از جمعیت زنان در ایران می باشد. بدیهی است كه جمعیت دختران جوان كشورمان نسبت به پسران جوان به مراتب كم تر می باشد. به این دلیل كه در سنین بالای 65 سال قسمت عظیمی از جمعیت را زنان به خود اختصاص داده اند.(1)

به نظر مي رسد عدم ازدواج برخي از دختران در ايران به عوامل ديگري مربوط مي شود كه كاملا به انسان ها بر مي گردد، نه خداوند.

 پاسخ به سوال اصلي :

الف) همه عالم در قبضه قدرت خداوند است .علم و قدرت و تدبیر خداوند مطلق است. در برابر اطلاق علم و قدرت و تدبیر او احدی وجود ندارد و نخواهد داشت.

ب) اراده خداوند به نظام هستی به گونه ای تعلق گرفته  كه نظام علت و معلول و اسباب و مسببات در آن جاری است . برای هر معلولی علتی نهاده است . برای هر علتی معلولی را و هر سببی مسببی را به دنبال دارد . هر مسببی را سببی نهاده است.  این اراده حكیمانه و مدبرانه خداوند است:«و ابی الله أن یجری الأمور الا باسبابها،  خداوند ابا می كند  امور را جز از طریق اسباب آن جاری فرماید»(2)

ج)  اسباب دو دسته هستند:

1. اسباب مادی

2. اسباب معنوی و غیر مادی.

بحث ما در اينجا مربوط به قسمت دوم است. خداوند مثلا پسر و يا دختر شدن جنين را منوط به عواملي كرده است كه بر اساس آن تعیین جنسیت كودك انجام می شود ،چه والدین از علل و عوامل آگاه باشند و چه نباشند. در دنياي مادي خدا امور را با اسباب مادي آن به انجام مي رساند. هر امري متناسب با علل مادي آن واقع مي شود . نبايد هر آن در دنيا به اميد معجزه و كارهاي خارق العاده بود. تعيين جنسيت به امور متعددي بستگي دارد. تقريبا همه آن ها مربوط به انسان و دنياي ماست. خداوند علل را خلق كرده، اما چگونگي جريان پيدا كردن آن را به اختيار انسان و عوامل طبيعي گذاشته است.  ما هستيم كه تصميم مي گيريم علت ها و اسباب را چگونه به كار گيريم.خداوند به طور مستقيم كم ترين نقش را در اين زمينه دارد.

پي نوشت ها:

1. منبع سايت http://hoghooghezan.blogfa.com.

2. مجلسي،  بحارالانوار، موسسه الوفاء، بيروت، 1404ق، ج2، ص90.