پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
چرا به امام حسن مجتبي(ع)،كريم اهل بيت مي گويند؟
امام حسن مجتبي (ع) نسبت به دردمندان و تيره بختان جامعه بسيار دلسوز بودند، و با خرابه ‌نشينان دردمند و اقشار مستضعف و كم‌درآمد همراه و همنشين مي‌شدند و دردِ ...

چرا به امام حسن مجتبي(ع)،كريم اهل بيت مي گويند؟

امام حسن مجتبي (ع) نسبت به دردمندان و تيره بختان جامعه بسيار دلسوز بودند، و با خرابه نشينان دردمند و اقشار مستضعف و كمدرآمد همراه و همنشين ميشدند و دردِ دلِ آنها را با جان و دل ميشنيدند و به آن ترتيب اثر ميدادند، و در اين حركت انساندوستانه جز خداوند را مدّنظر نداشتند. هيچ فقير و مسكيني از در خانه ي حضرت نااميد برنگشت و حتّي خود ايشان به سراغ فقرا ميرفتند و آنها را به منزل دعوت مي كردند و به آنها غذا و لباس ميدادند.(1)

امام حسن مجتبي (ع) تمام توان خويش را در راه انجام امور نيك و خداپسندانه به كار ميگرفت و اموال فراواني در راه خدا مي بخشيد. مورّخان و دانشمندان در شرح حال زندگاني پر افتخار ايشان، بخششهاي بيسابقه و انفاقهاي بسيار بزرگ و بينظيري ثبت كردهاند. آن حضرت در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارايي خود را در راه خدا خرج كردند و سه بار نيز ثروت خود را به دو نيم تقسيم كردند و نصف آن را در راه خدا به فقرا بخشيدند.(2)

روايت شده كه روزي امام حسن (ع) بر جمعي از مساكين گذشت كه پارهاي چند از نان خشك ها را بر روي زمين گذاشته اند و مي خورند، چون نظر ايشان به آن حضرت افتاد از امام دعوت كردند و حضرت از اسب پياده شدند و فرمودند:« خدا متكبّران را دوست نميدارد»و با ايشان نشستند و از طعام ايشان تناول كردند و سپس از همه ي مساكين خواستند كه براي صرف غذا به خانه ي حضرت بروند و حضرت با غذاهاي خوب از ايشان پذيرايي نموده به همه ي آنها لباس¬هاي مناسب هديه دادند.(3)

 بسياري از فضائل است كه گاهي از امام حسن (ع) روايت ميشود و گاهي از امام حسين (ع) و اين ناشي از شباهت آن دو بزرگوار است. روايت فوق هم در مورد هر دو امام(ع) نقل شده است.

روايات تاريخي مربوط به بخشش¬هاي آن حضرت فراوان مي باشد كه ذكر تفصيلي آنها مناسب اين نوشته نيست. وقتي از خود امام پرسيدند، چرا هرگز سائلي را نااميد برنميگردانيد؟ فرمودند:«من هم سائل درگاه خداوند هستم و ميخواهم كه خدا مرا محروم نسازد و شرم دارم كه با چنين اميدي سائلان را نااميد كنم. خداوندي كه عنايتش را به من ارزاني ميدارد، ميخواهد كه من هم به مردم كمك كنم».(4)

به خاطر اين بخشندگيها و كارهاي نيكي كه از سوي امام حسن مجتبي (ع) در مسير خير، احسان و كمك به طبقات درمانده و نيازمند انجام ميگرفت آن حضرت را كريم اهل بيت لقب داده اند.و با توجه به كرامت ها و بخششهاي كمنظير و گاهي بينظير آن امام بزرگوار لقب «كريم» برازنده آن حضرت است.

معرفي منابع، جهت مطالعه بيشتر:

- تحليلي از زندگاني سياسي امام حسن مجتبي (ع) ترجمه كتاب «الحياة السياسية للإمام الحسن (ع) » ، علامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، مترجم محمّد سپهري.

- امام حسن (ع) الگوي زندگي، حبيب الله احمدي.

- حسن كيست، فضل الله كمپاني.

- حقايق پنهان، احمد زماني.

پي نوشت ها:

1. زماني، احمد، حقايق پنهان، نشر دفتر تبليغات اسلامي، قم، چاپ اوّل، سال ۱۳۷۵، ص ۲۶۸.

2. سيوطي، تاريخ الخلفا، مكتبة المثني، بغداد، 1383ق.ص190. تاريخ يعقوبي،منشورات المكتبة الحيدرية، نجف، 1384ق، ج2، ص215.

3. مجلسي، محمد باقر، جلاء العيون، نشر انتشارات علميه اسلاميه، ص ۲۴۱.

4. قرشي، باقر شريف، زندگاني امام حسن (ع) ، ترجمه ي فخر الدين حجازي، تهران: نشر بعثت، چاپ اوّل، ۱۳۷۶، ص۱۳۵.