پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آیا پیامبر هیچ بار خود شروع كننده ی جنگ بوده است؟
در ابتدا باید گفت: مقصود از شروع جنگ چیست، اگر مقصود این است كه پیامبر(ص) به منظور كشور گشایی و یا تحمیل عقیده به كشور دیگر حمله كرده باشد ...

آیا پیامبر هیچ بار خود شروع كننده ی جنگ بوده است؟ اگر بله آن را نام ببرید.

در ابتدا باید گفت: مقصود از شروع جنگ چیست، اگر مقصود این است كه پیامبر(ص) به منظور كشور گشایی و یا تحمیل عقیده  به كشور دیگر حمله كرده باشد، نه پیامبر (ص) آغاز گرجنگ نبوده است، زیرا  پیامبر  هیچ كدام از جنگ های خود را  به منظور كشور گشایی و تحمیل اسلام  آغاز نكرده، اما اگر شروع جنگ به معنای جلوگیری از تحمیل جنگ وضربه زدن دشمن  به اسلام و مسلمین باشد، در این صورت پیامبر (ص) آغاز گربرخی جنگ ها بوده است. جنگ ذات السلاسل  از این نوع جنگ ها می باشد:

در سال هشتم هجرت، به پيغمبر اكرم (ص)خبر دادند: دوازده هزار سوار در سرزمين «يابس» جمع شده، با يكديگر عهد كرده‏اند: تا پيامبر (ص)و علي (ع) را به قتل نرسانند و جماعت مسلمين را متلاشي نكنند، از پاي ننشينند! پيغمبر اكرم (ص)جمع كثيري از ياران خود را به سركردگي بعضي از صحابه، به سراغ آنها فرستاد، ولي بعد از گفتگوهائي بدون نتيجه، بازگشتند، سرانجام، پيغمبر اكرم (ص) علي (ع) را با گروه كثيري از مهاجر و انصار به نبرد آنها اعزام داشت. آنها به سرعت به سوي منطقه دشمن حركت كردند، به دشمن خبر رسيد كه علي بن ابيطالب(ع) وارد منطقه شده، آنها براي مقابله حاضر شدند، امام (ع) نخست، اسلام را بر آنها عرضه داشت، ولي نپذيرفتند، و اظهار داشتند جز جنگ‏ و كشتار به عمل ديگري راضي نخواهيم شد، وعده نبرد فردا. امام (ع) پذيرفت، و دستور داد نيروها اسب‏هاي خود را علف دهند، زين بر آنها نهند و آماده كارزار باشند، و صبحگاهان كه هنوز هوا تاريك بود، دشمن را در حلقه محاصره گرفته، به آنها حمله كردند و آنان را درهم شكستند...(1) بر این اساس می توان گفت اصولا اسلام در سه مورد به قدرت نظامي توسل مي‏جسته است:

1- در مورد محو آثار شرك و بت پرستي، زيرا از نظر اسلام بت پرستي دين و آيين نيست. در يك مسير صد در صد غلط و خرافي پيش روند و به سقوط كشانده شوند

 2- در برابر كساني كه نقشه نابودي و حمله به مسلمانان را مي‏كشند دستور... شايد بيشتر جنگهاي اسلامي در زمان پيامبر (ص) از همين قبيل باشند.

 3- براي كسب آزادي در تبليغ زيرا هر آييني حق دارد به طور آزاد به صورت منطقي خود را معرفي كند و اگر كساني مانع از اين كار شوند مي‏تواند با توسل به زور اين حق را به دست آورد.(2)

دراین باره به منابع زیر مراجعه فرمایید:

جعفر سبحانی، فروغ ابدیت

علی اكبر حسنی، تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام

رسولی محلاتی، تاریخ تحلیلی اسلام

رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام

 محمد نصیری، تاريخ تحليلي اسلام

جعفر شهیدی، تاريخ تحليلي اسلام

پی نوشت ها:  

1. ناصر مكارم شيرازي، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية ، 1374 ش، ج27، ص 240، جعفر سبحاني، فروغ ابدیت، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ،1370 ش، ج2، ص 487.

2. ناصر مكارم شيرازي، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية ، 1374 ش ج2، ص 283 .