پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
چه تفاوت هايي بین اخبار غيبي قرآن و پيش يبني هاي نوسترآداموس هست؟
در خصوص شخصیت و پیشگویی هایی نوستر آداموس ده ها كتاب نوشته شده و فیلم های گوناگونی نیز ساخته شده است؛ از تحقیقات مختلف در خصوص شخصیت و آثار وی به دست می آید ...

چه تفاوت هايي بین اخبار غيبي قرآن و پيش يبني هاي نوسترآداموس هست؟

در خصوص شخصیت و پیشگویی هایی نوستر آداموس ده ها كتاب نوشته شده و فیلم های گوناگونی نیز ساخته شده است؛ از تحقیقات مختلف در خصوص شخصیت و آثار وی به دست می آید كه اظهار نظر در مورد او كار بسیار دشواری است؛ زیرا همان طور كه برخی افراد او را یك پیشگوی واقعی می دانند و آثار او را نمونه های واقعی از پیشگویی غیر قابل انكار حوادث آینده قلمداد می كنند، اما محققان و دانشمندان بزرگی هم به شدت با این دیدگاه مخالف بوده، آن را به كلی رد می كنند .

 تحصیلات نوستر ادام در علم طب و ستاره شناسی بوده است. نه تحصیلاتی در علوم غریبه داشته و نه خود مدعی پیشگویی بود، حتی در نامه های متعددی كه به فرزندش و دیگران نوشته، تاكید می كند كه خود را پیشگو نمی داند؛ (1) در هر حال همه داوری ما در خصوص این امر به متون موجود و آثار بازمانده از وی برمی گردد كه البته تحقیق و بررسی در مورد آن ها نیز دارای مشكلاتی است.

دلیل  امر آن است كه آنچه به عنوان پیشگویی های نوستر آدام اكنون وجود دارد ، نسخه های ترجمه و تفسیر شده ای است كه اعتماد چندانی نمی توان به آنها كرد؛ در واقع مشكل از آن جا آغاز می شود كه نوستر ادام آثار خود را در قالب تقویم های نجومی و ابیات و اشعار مختلف و با ادبیات بسیار مبهم و با استفاده از لغات و واژگانی مختلف نوشته است، در نتیجه بعد از وی تلاش بسیاری در خصوص تفسیر و تحلیل این ابیات و اشعار به كار برده شد و همچنین در برگردان این اشعار به زبان هایی مانند انگلیسی نیز امانتداری لازم به خرج داده نشده است.

در عین حال بسیاری هم بر این باورند كه نوسترآدام بدون شك پیشگویی هایی از حوادث آینده داشته كه نمی توان آن ها را انكار كرد . بر این اساس و بر فرض صحت این ادعاها باید گفت :

 اولاً توانایی اطلاع بر برخی از امور غیبی و خبر دادن از آن ها تنها اختصاص به خداوند دارد (2) ممكن است برخی از این امور در منابع دینی مانند قران برای ما بازگو گردد، یا چنان كه در برخی آیات قرآن آمده خداوند  برخی پیامبران و اولیای خود را از اسرار غیب  آگاهی دهد، (3) و از طریق ایشان برخی اخبار آینده برای ما بیان گردد.

از طرف دیگر افراد دیگری نیز ممكن است با تحصیل برخی از مقدمات، بتوانند از امور غیبی خبر دهند؛ برخی از راه تهذیب نفس و صفای باطن و بعضی نیز از راه ریاضت‏های مختلف دیگر و ... حیطه آگاهی  افراد، یكسان نیست و از جهات مختلف مانند شكل و ماهیت كار و شیوه دسترسی به اطلاعات با یك دیگر تفاوت دارد. از نظر دسترسی به خبرها برای هر كدام، تفاوت ها و محدودیت‏هایی وجود دارد.

 آن چه كه اخبار غیبی قرآن و علم غیب پیامبران و امامان معصوم (ع) را از دیگران ممتاز می‏كند، گستردگی و مطابقت كامل با واقع درآن هاست، چون علوم قرانی و متصلان به وحی معصوم از خطا است بخلاف برخی اگاهی های دیگران از آینده كه محدود و در عین حال در معرض اشتباه و خطا است.

به طور روشن باید گفت: ماهیت اخبار غیبی قرآن محدود به دنیا و حوادث ان نیست؛ بلكه عمده اخبار غیبی قرآن در خصوص حوادث رستاخیز و مرگ و معاد و برزخ است كه علم هیچ پیشگویی در این زمینه راهی ندارد و هر اخباری در این خصوص از غیر منبع وحیانی هیچ ارزشی نخواهد داشت.

به علاوه درخصوص امور دنیایی و مرتبط با این عالم نیز خبرهای پیشگویان بشری و عادی تنها منحصر در حوادث و وقایع عادی و طبیعی است بخلاف اخبار غیبی قرآن كه از ماهیت برخی رفتارها و عملكردها و پشت پرده به ظاهر پنهان آن اطلاع می دهد؛ به عنوان مثال وقتی قران می فرماید:

« إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في‏ بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيراً ؛ (4) كساني كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مي‏خورند، (در حقيقت) تنها آتش مي‏خورند و بزودي در شعله‏هاي آتش (دوزخ) مي‏سوزند».

در واقع اشاره به ماهیت ناپیدای یك عمل نادرست و ظالمانه می كند كه در ظاهر و به حسب حواس مادی قابل روست نیست اما در حقیقت و واقع در همین دنیا در حال تحقق است.

اما حتی در مورد پیش بینی های ظاهری و مادی قرآن و امثال نوستر آداموس تفاوت روشنی وجود دارد و آن امكان تخلف و عدم امكان آن است؛ یعنی تمام پیش گویی ها و اخبار غیبی قرآن به طور قطع و یقین به واقع منتهی شده یا می شوند در حالی كه بسیاری از پیش گویی های پیشگویان بشری به این امر منتهی نمی گردد.

در مورد پیشگویی های نوستر آدام هم همین امر صادق است؛ یعنی در همه كتاب ها و منابع و آثار تهیه شده در مورد وی تنها به مواردی اشاره شده كه گمان می رود منطبق بر حوادث محقق شده خارجی باشد و در مورد بسیاری از پیش گویی های گوناگون وی كه به وقوع نپیوسته سخنی گفته نمی شود و لااقل آن ها را در زمره موارد غیر قابل تفسیر و مبهم در اشعار وی قلمداد می نمایند.

 

پی نوشت ها :

1. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D8%AF%...

2. انعام (6) آیه 59.

3. جن (72) آیه 26- 27 .

4. نساء (4) آیه 10.