پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
پس همه انسانها نیز باید اینگونه باشند؟
سوال شما مبهم و تا حدودی بیش از حد مختصر است؛ به علاوه در آن بین موضوعات مختلف خلط شده، مجرد بودن خداوند به معنی تجرد از ماده است یعنی خداوند از هر ماده و ...

آیا درست است كه گفته شود چون خداوند مجرد است و امام زمان هم ازدواج نكرده اند، پس همه انسانها نیز باید اینگونه باشند؟

سوال شما مبهم و تا حدودی بیش از حد مختصر است؛ به علاوه در آن بین موضوعات مختلف خلط شده، مجرد بودن خداوند به معنی تجرد از ماده است یعنی خداوند از هر ماده و مادیتی مجرد و مبرا است نه تجرد در برابر تاهل. البته در تعابیر دینی بر این امر تاکید شده که خداوند همسری ندارد مثلا در قرآن آمده: « بَديعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ (1) پديد آورنده آسمانها و زمين است. چگونه او را فرزندى باشد، و حال آنكه او را همسرى نيست ». اما این تعابیر از باب نفی برخی اعتقادات باطل مانند تصور فرزند برای خداوند است چنان که در همین آیه به روشنی پیدا است نه آن که فرض وجود همسر برای خداوند متصور بود. ولی خداوند ترک تاهل کرده و مجرد مانده است.

در مورد امام زمان ارواحنا فداه هم فرض عدم ازدواج و عدم وجود فرزند بعید به نظر می رسد و هرچند به صراحت نمی توان در این خصوص سخن گفت اما احتمال ازدواج و فرزند داشتن آن حضرت به دلایل گوناگون جدی است و لااقل دلیلی بر تجرد آن بزرگوار نیست.(2)  بر فرض هم که چنین باشد وضعیت آن حضرت وضعیتی خاص و استثنائی است و نمی توان آن وضعیت را به خود و انسان های عادی تعمیم داد بلکه به دستور شرع ازدواج از سنت های موکد بوده و در قرآن و روایات بسیار بدان سفارش شده است.

پی نوشت ها :

1. انعام (6) آیه 101.

2. در این زمینه می توانید به مجله حوزه شماره های70  و 71 ويژه امام زمان مراجعه نمایید .