پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اگر ممكن است لطفا منبع معرفی كنید.
كتاب های وحیانی علاوه بر تایید عقل و فطرت، برای تعلیم معارفی در باب مبدأ و معاد و ارتباط آن دو، صفات خدا و ... ، به بشر نازل شده اند كه بشر جز وحی راهی برای ...

آیا اگر قرآن در زمان حال نازل می شد باز هم به همین صورت كنونی نازل می شد؟ اگر ممكن است لطفا منبع معرفی كنید.

كتاب های وحیانی علاوه بر تایید عقل و فطرت، برای تعلیم معارفی در باب مبدأ و معاد و ارتباط آن دو، صفات خدا و ... ، به بشر نازل شده اند كه بشر جز وحی راهی برای دستیابی به آن معارف ندارد:

عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُون (1)

أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَم (2)

همچنین احكامی را برای سعادت دنیا و آخرت بشر نازل كرده اند كه بشر به عقل خود توان درك ملاك آن احكام را ندارد و اگر آن احكام از جانب خدا وضع و نازل نشود، بشر نمی تواند در آن زمینه ها قانون مناسب وضع كند:

آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَريضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيما (3)

بنا براین معارف و احكام قرآن فرازمانی و فرامكانی اند و برای همیشه بشر لازم است و اگر قرآن امروز هم نازل می شد ، همین معارف و احكام را ارائه می كرد. بله بیان و مثال های قرآن مناسب امروز و مطابق فرهنگ امروز می شد. اما معارف و احكامش فرق نمی كرد.

قرآن كتاب توحید و معرفت خدا و معرفی معاد و ارتباط دنیا با آخرت است و در این معارف، زمان و مكان دخالت ندارد.

پی نوشت ها:

1. بقره (2) آیه 239.

2. نساء (4) آیه 113.

3. همان ، آیه 11.