حديث

امام باقر(ع) فرمودند رسول خدا(ص) به امير المومنين علي بن ابيطالب(ع) فرمودند: اي علي تو را سفارش مي كنم در مورد خودت به چند خصلت پس آنها را حفظ كن...

این حدیث از پیامبر اكرم (ص) است كه در مستدرك الوسایل، محدث نوری ،جلد 4 صفحه 235 آمده است: عن عبدالرحمن السلّمی قال قال رسول الله(ص): « خیركم من تعلم القرآن و...

«علي و شيعته هم الفائزون يوم القيامة»

«علي و شيعته هم الفائزون يوم القيامة»

این حدیث وعده ثواب بر انجام نماز جماعت است. روایات معتبری داریم كه فرموده اند: اگر روایاتی به شما رسید كه در آن از جانب ما بر انجام عملی ثوابی وعده داده شده...

پیامبر اكرم فرمودند برای برادرت عذری پیدا كن و اگر برای او عذری نیافتی برایش عذری بتراش ...

صفحه‌ها