ازدواج و همسرگزيني

بي شك بهترين مواجهه با اين وعده هاي هر از گاهي (كه سراسر ابهام است) همانا گذر ساده و بي دردسر از آن ها مي باشد.

وساطت افراد سرشناش و صاحب نفوذ باعث می شود كه همگان حق را به جانب شما بدهند...

اگر ادعای مادر شما درست باشد باید بعد از عروسی و تشكیل زندگی مشترك، این اتفاق نیز بیفتد و بسیاری از زن و شوهرها نسبت به هم دلسرد گردند

صفحه‌ها