سئوالاتی در خصوص کوروش کبیر که پرسشگران زیادی را به خود جلب کرده است. مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی به این سئوالات پاسخ می دهد.