پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
سوره اي كه در حالت عادي اتمام آن تا آخر واجب باشد ، وجود ندارد

سوره اي كه در حالت عادي اتمام آن تا آخر واجب باشد ، وجود ندارد اما در قرائت نماز در رساله ها آمده كه اگر نمازگزار بعد از قرائت حمد، سوره كافرون يا توحيد را بخواند، واجب است كه آن را به اتمام برساند اما در غير اين دو سوره اگر به نصف نرسيده باشد، مي تواند از قرائت آن سوره خودداري و سوره ديگري را قرائت كند.

 اتمام دو سوره كافرون و توحيد در صورت فراموشي برخي از آيات اين دو سوره يا در نماز جمعه براي قرائت سوره جمعه و منافقون لازم نيست.