پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

از امام زين العابدين (ع) روايت شده است كه فرمود : «من قرا انا انزلناه عند فطوره و عند سحوره كان فيما بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل الله تعالي؛ كسي كه سوره انا انزلنا را هنگام افطار و سحرش بخواند، بسان كسي است كه در راه خدا در خونش غلطيده باشد».(1)

 1. ابن طاووس، علي بن موسي، اقبال الاعمال، دار الكتب الاسلاميه، ج1 ، ص 114.